Verlos Gelderse Geboorteakten

De geboorte van een kind is voor een familie een heugelijk feit. Maar zelfs 200 jaar later zijn families nog steeds verheugd dit kind tegen te komen in een akte. Helpt u mee deze families blij te maken?

Stand van zaken

 • 54.259 scans
 • 387 deelnemers

 • 49.105
  • 9.5% Onbruikbaar
  • 90.5% Dubbel ingevoerd
  • 90.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 49.105
  • 9.5% Onbruikbaar
  • 90.5% Dubbel ingevoerd
  • 90.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

Verlos Gelderse Geboorteakten

De geboorte van een kind is voor een familie een heugelijk feit. Maar zelfs 200 jaar later zijn families nog steeds verheugd dit kind tegen te komen in een akte. Helpt u mee deze families blij te maken?

Burgerlijke Stand

In de 19e eeuw werd door keizer Napoleon in Nederland de burgerlijke stand ingevoerd. Voortaan werden de geboortes, huwelijken en het overlijden van alle Nederlanders netjes geregistreerd. Dit systeem bleef ook na de Franse overheersing in gebruik: inmiddels bestaat de burgerlijke stand al ruim 200 jaar.

Geboorteaktes

Elk kind dat in Nederland wordt geboren moet binnen drie dagen worden aangegeven bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. De namen, leeftijden en beroepen van de ouders én uiteraard de geboortedatum, naam en geslacht van het kind worden daarbij genoteerd. Elke akte wordt vervolgens in tweevoud opgemaakt waarvan er één bij de gemeente wordt bewaard en één bij de rechtbank.

Naast deze ‘normale’ aktes zijn er ook nog de uitzonderingen, zoals kinderen zonder vader, kinderen die later erkend zijn en kinderen die te vondeling zijn gelegd, ook die aktes worden via dit project ingevoerd.

Voorgeschiedenis indexeren

Het Gelders Archief is al sinds 1998 bezig met het digitaal toegankelijk maken van de aktes van de burgerlijke stand. De microfilms en fiches met de aktes zijn gedigitaliseerd en via onze website te raadplegen. De juiste akte vinden wordt steeds eenvoudiger, omdat er indexen worden gemaakt door vrijwilligers. Onze personendatabase kan daardoor op naam worden doorzocht.

Door het enorme enthousiasme van onze vrijwilligers zijn er inmiddels al meer dan een miljoen geboorteaktes ingevoerd! Ondanks deze inzet lopen we achter met het indexeren van onze burgerlijke stand. Wij hopen daarom met hulp van VeleHanden op nóg meer vorderingen. Op dit moment starten wij met het invoeren van de geboorteaktes van Gelderland tussen 1819 en 1912.

Wat levert het project u op

Onderzoek doen naar je eigen familiegeschiedenis is de afgelopen tientallenjaren extreem gegroeid. Mensen van over de hele wereld van wie de ontstaansgeschiedenis in Nederland ligt komen onderzoek doen in de burgerlijke stand.

Waar zij eerder massaal naar de studiezaal van een archief kwamen kunnen zij nu voor veel aktes terecht op het internet. Waar en wanneer zij maar willen! Hierdoor is onderzoek doen zoveel eenvoudiger geworden dat nog veel meer mensen zijn begonnen met het uitzoeken van hun stamboom. Graag willen wij deze mensen blijven bedienen in hun onderzoek en uw inzet helpt daar enorm mee.

Niet alleen de genealoog is hier blij mee, maar ook de wetenschappelijk onderzoeker heeft veel baat bij uw hulp. Zij gebruiken de gegevens van de Burgerlijke Stand ondermeer voor historische doeleinde.

Door mee te werken aan dit project helpt u duizenden mensen met het ontraffelen van hun geschiedenis en misschien zelfs wel uw eigen familie!

Punten

Daarnaast verdient u voor uw tijd en inzet natuurlijk ook de Vele Handen punten. Voor elke akte die u invoert ontvangt u 3 Vele Handen punten. Als de na controle blijkt dat de akte goed is ingevoerd ontvangt u er nog 3. Controleurs ontvangen 3 punten voor elke gecontroleerde akte. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor verschillende activiteiten en cadeaus. Op de website van het Gelders Archief hebben we een lijst gezet met beloningen waar jullie je hard verdiende punten tegen kunnen inwisselen. Op deze pagina staat ook hoe het inwisselen van punten in zijn werk gaat.