Met oprechte deelneming

Edel, arm en rijk maakt de dood gelijk. We worden allemaal vereeuwigd in een overlijdensakte. Een belangrijke bron voor onderzoekers. Helpt u het Gelders Archief mee bij het indexeren van de jaren 1951-1960?

Stand van zaken

 • 55.728 scans
 • 394 deelnemers

 • 51.141
  • 8.2% Onbruikbaar
  • 91.8% Dubbel ingevoerd
  • 91.8% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 51.141
  • 8.2% Onbruikbaar
  • 91.8% Dubbel ingevoerd
  • 91.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%

Wat gaan we doen?

Bedankt voor uw interesse in ons project! Graag vertellen we u er wat meer over. Wat zijn overlijdensakten? Waarom gaan we ze indexeren? Wat kan ons project voor u betekenen? U leest het allemaal hieronder.

Burgerlijke Stand

In de 19e eeuw voerde Keizer Napoleon in Nederland de burgerlijke stand in. Voortaan stonden de geboortes, huwelijken en het overlijden van alle Nederlanders zorgvuldig geregistreerd. Dit systeem bleef ook na de Franse overheersing in gebruik: inmiddels bestaat de burgerlijke stand al ruim 200 jaar. 

Overlijdensakten

Van elke inwoner van Nederland wordt na zijn dood een overlijdensakte opgemaakt. Een familielid of een andere relatie van de overledene doet aangifte in de gemeente van waar de overledene gestorven is. In een akte noteert de ambtenaar de naam, het beroep en de sterfdatum van de overledene. Verder neemt hij de partner (s) en ouders van de overledene op in de akte. De ambtenaar maakt elke akte in tweevoud op, waarvan er één bij de gemeente en één bij de rechtbank wordt bewaard. 

Naast deze 'normale' aktes zijn er ook uitzonderingen, zoals aktes van levenloos geboren kinderen, personen die in een andere plaats zijn overleden dan hun woonplaats, lijkvindingen en wijzigingsakten voor als de identiteit van een overledene later werd vast gesteld, ook deze bijzondere akten worden tijdens dit project ingevoerd. 

Hoe zijn we begonnen?

Het Gelders archief is al sinds 1998 bezig met het digitaal toegankelijk maken van de aktes van de burgerlijke stand. De microfilms en fiches met de aktes zijn gedigitaliseerd en via onze website te raadplegen. De juiste akte vinden wordt steeds eenvoudiger, omdat er indexen worden gemaakt door vrijwilligers. Onze personendatabase kan daardoor op naam worden doorzocht. Door enthousiaste vrijwilligers zijn er al meer dan een miljoen overlijdensakten ingevoerd! 

Daarnaast hebben in 2015 meer dan 400 vrijwilligers gegevens van 56.000 scans van Gelderse geboorteakten via VeleHanden geïndexeerd. Ze deden dit in minder dan negen maanden. Daarmee was ons crowdsourcingsproject 'Verlos Gelderse Geboorteakten' een reuze succes. Nu willen we graag opnieuw met uw hulp aan de slag en ditmaal met de overlijdensakte van Gelderland van 1951-1960.

Wat kan het project voor u betekenen?

Het onderzoek doen naar de eigen familiegeschiedenis is in de afgelopen decennia enorm in populariteit gegroeid. Mensen van over de hele wereld van wie de ontstaansgeschiedenis in Nederland ligt, doen onderzoek in de burgerlijke stand. Niet alleen de genealoog is hier blij mee, maar ook wetenschappers hebben veel baat bij uw hulp. Zij gebruiken de gegevens van de burgerlijke stand onder meer voor historisch onderzoek. 

Waar zij eerder massal naar de studiezaal van een archief kwamen, kunnen zij nu voor veel aktes terecht op het internet. Waar en wanneer zij maar willen! Hierdoor is onderzoek doen zoveel eenvoudiger geworden dat nog veel meer mensen zijn begonnen met het uitzoeken van hun stamboom. Graag willen wij deze mensen blijven bedienen in hun onderzoek en uw inzet helpt daar enorm bij. Door mee te werken aan dit project helpt u duizenden mensen met het ontrafelen van hun geschiedenis en misschien zelfs wel die van uw eigen familie!

Punten

Met uw oprechte deelneming aan het project verdient u VeleHanden punten. Voor elke akte die u invoert ontvangt u 2 punten. Als na de controle blijkt dat de akte goed is ingevoerd ontvangt u er nog eens 2. Controleurs ontvangen 2 punten voor elke gecontroleerde akte. Uw punten kunt u inwisselen voor verschillende activiteiten en cadeaus. Op de website van het Gelders Archief vindt u binnenkort hoe en waarvoor u uw punten kunt inwisselen.