Hagenaars en Hagenezen - Bevolkingsregister Den Haag 1913 – 1939

Helpt u het Haags Gemeentearchief met het beschrijven van ruim 500.000 gezinskaarten?

Stand van zaken

 • 528.209 scans
 • 827 deelnemers

 • 466.189
  • 0.2% Onbruikbaar
  • 88.3% Dubbel ingevoerd
  • 75.1% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 88.5%
 • 396.434
  • 0.2% Onbruikbaar
  • 88.3% Dubbel ingevoerd
  • 75.1% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 75.2%
Meedoen aan dit project

Het Haags Gemeentearchief wil ruim 500.000 gezinskaarten uit het bevolkingsregister beter toegankelijk maken voor iedereen. Een grote klus! Hier hebben we “Vele Handen” voor nodig, dus vandaar onze oproep in goed Haags: “Hellep ut Haags Gemeintearchief!”

Hagenaar of Hagenees?
De familie T. Alblas voor hun winkel op de Noordwijkstraat 7-7A in Den Haag. Fotograaf: onbekend. Collectie Haags Gemeentearchief.Oorspronkelijk komt het onderscheid tussen Hagenaars en Hagenezen voort uit de scheiding tussen arme en rijke inwoners van Den Haag in de achttiende eeuw. Rijke Hagenaars woonden in grote huizen gebouwd op zandgrond, armere Hagenezen woonden in huizen gebouwd op veen. Maar hoe groter Den Haag werd, hoe onduidelijker dit onderscheid werd. 

Het verschil tussen Hagenaars en Hagenezen wordt tegenwoordig ook anders uitgelegd: een Hagenees is in Den Haag geboren en getogen, en een Hagenaar is in een andere plaats geboren en later in Den Haag komen wonen. Hoe dan ook: arm of rijk, wonend op het veen of op het zand, geboren in Den Haag of ergens anders: alle inwoners komen voor op de Haagse gezinskaarten!

Gezinskaarten
Gezinskaart van de familie Pardoen. Collectie Haags Gemeentearchief.Vanaf 1913 heeft de gemeente Den Haag haar bevolkingsregister bijgehouden op gezinskaarten. Dit is een losbladig systeem waarop per kaart het gezinshoofd en zijn vrouw en kinderen werden genoteerd, maar ook woonadressen, beroep, huwelijkse staat en religie. Niet elke inwoner van Den Haag leefde in gezinsverband. Er zijn daarom ook veel kaarten die gegevens van slechts één persoon bevatten. Tot 1939 heeft de gemeente deze gezinskaarten gebruikt, daarna stapte men over op persoonskaarten.

De gezinskaarten die nu ontsloten gaan worden, zijn van de gemeente Den Haag, inclusief Scheveningen. Het huidige stadsdeel Loosduinen was tot 1 juli 1923 een zelfstandige gemeente, maar heeft tot 1939 altijd haar eigen gezinskaarten bijgehouden. De Loosduinse gezinskaarten maken geen deel uit van dit project.

Welke gegevens worden ontsloten?
We hebben ervoor gekozen om een beperkt aantal gegevens van de gezinskaarten over te nemen. Zo wordt het project overzichtelijk wat betreft tijd en werk. Van de Haagse inwoners worden alleen de naam, de geboortedatum en de geboorteplaats in een database overgenomen. Op de gescande kaart zelf staat meer informatie over deze personen, zoals hun beroepen en woonadressen. Die gegevens nemen we niet over, maar zijn via de scan van de gezinskaart die we online tonen natuurlijk wel beschikbaar. 

De gezinskaarten staan toch al online?
De gezinskaarten zijn inderdaad nu al digitaal beschikbaar, maar de scans zijn niet altijd goed leesbaar, in de indexering zijn fouten geslopen, en door een crash is een onbekend aantal scans verdwenen. Zoekresultaten zijn dan ook soms onbetrouwbaar. Al met al vinden wij de kwaliteit van het huidige digitale bestand niet meer goed genoeg. Daarom hebben we ervoor gekozen om alle gezinskaarten opnieuw te scannen en met de hulp van vrijwilligers via VeleHanden toegankelijk te laten maken. Zo kan hopelijk iedereen binnenkort met een betrouwbaar resultaat zoeken naar zijn of haar voorouders!

Wat levert het u op?
Voor het overnemen van persoonsgegevens ontvangt u per gezinskaart twee punten. Na controle kunt u nog eens twee punten ontvangen. Een controleur ontvangt ook twee punten per gecontroleerde scan. Met de behaalde punten kunt u sparen voor beloningen. Binnenkort zullen wij bekend maken wat deze beloningen zijn.