In dienst van het Hof (1814-1940)

De Koninklijke Verzamelingen hebben uw hulp nodig bij het ontsluiten van de informatie in de stamboeken van het personeel uit de 19e en begin 20e eeuw. Helpt u een handje mee?

Stand van zaken

 • 2.722 scans
 • 135 deelnemers

 • 2.305
  • 15.3% Onbruikbaar
  • 84.7% Dubbel ingevoerd
  • 84.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 2.305
  • 15.3% Onbruikbaar
  • 84.7% Dubbel ingevoerd
  • 84.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

De Koninklijke Verzamelingen
In het Koninklijk Huisarchief in Den Haag worden de Koninklijke Verzamelingen bewaard. De Koninklijke Verzamelingen bestaan uit voorwerpen en informatiebronnen, die leden van de geslachten Nassau en Oranje-Nassau en de mensen in hun directe omgeving in de loop van vele eeuwen bijeenbrachten en bewaarden. Dit zijn onder meer archieven, een bibliotheek, een fotocollectie en een gevarieerde kunstverzameling. Voor meer informatie over de Koninklijke Verzamelingen verwijzen wij u naar de website.

Stamboeken
De Koninklijke Verzamelingen zijn een bron voor genealogisch onderzoek. Ieder hofdepartement (afdeling van de koninklijke organisatie) hield eigen stamboeken bij waarin gegevens over het personeel werden vastgelegd. We stellen deze bronnen graag ter beschikking aan het publiek, want we krijgen regelmatig de vraag: heeft mijn voorouder bij het Koninklijk Huis gewerkt?

Voor dit project zijn ruim 50 stamboeken gedigitaliseerd. De stamboeken zijn op verschillende wijzen opgezet, maar de meeste stamboeken zijn ingedeeld in een vast aantal kolommen. Voor het overgrote deel bevatten de stamboeken de volgende gegevens: naam en voornaam, kwaliteit (functie), datum in dienst, geboortedatum en geboorteplaats, godsdienst, vorige betrekking, op welke wijze de functie is beëindigd, ordetekens, aanmerkingen.

Niet alle gegevens hoeven te worden ingevoerd. Van belang zijn:

 • naam en voornaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • overlijdensdatum
 • functie
 • wanneer iemand in- en uit dienst ging

Een aantal stamboeken is niet in kolommen ingedeeld. Maar de bovenstaande informatie is over het algemeen goed herkenbaar.

De stamboeken bestrijken de periode 1814-1940. Hierin zijn de gegevens opgenomen van het personeel van verschillende hofdepartementen van koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina: van het personeel van de bloemisterij van Paleis het Loo tot het personeel van de Koninklijke Stallen van prins Hendrik “de Zeevaarder” (zoon van koning Willem II).

Koningin Emma met haar hofhouding op vakantie in Zwitserland, 1896

Doel van dit project
Nadat alle informatie in de stamboeken is ontsloten zullen de scans via de website "WieWasWie" voor iedereen beschikbaar worden gesteld. Op deze website kunt u in de stamboeken zoeken naar voorouders die in dienst zijn geweest van het Koninklijk Huis.

Wat levert het u op?
Wij waarderen uw inzet en doen daar graag iets voor terug. Voor de top tien invoerders hebben we een mooi boek klaarliggen over het Paleis Noordeinde.