Missing Links

Koppelen van gegevens en afbeeldingen van genealogische bronnen uit Leiden en omgeving

Stand van zaken

 • 129.290 scans
 • 852 deelnemers

 • 115.394
  • 6.8% Onbruikbaar
  • 89.3% Dubbel ingevoerd
  • 89.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 96.1%
 • 115.394
  • 6.8% Onbruikbaar
  • 89.3% Dubbel ingevoerd
  • 89.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 96%

Het project Missing Links is een initiatief van het Regionaal Archief Leiden. Het is heel anders dan de eerste projecten van Vele Handen, waarbij de nadruk ligt op het samen maken van een index. De naamindex op personen is namelijk al jaren op de site van het archief te vinden en sinds 2010 waren ook de scans van de delen integraal beschikbaar.

illustratie: Trouwfoto

Wat ontbrak was een koppeling tussen de beide gegevens. Wel was er een koppeling tussen een record uit de index en het register waarin het record werd vermeld, maar het was noodzakelijk om het hele deel na te kijken.

Het doel van dit project is om de door vele vrijwilligers gemaakte database te koppelen aan de exacte afbeelding uit een register. Een onderzoeker zal daardoor direct bij het gevraagde record uitkomen.

Welke bronnen worden nu gekoppeld?

In principe worden de gegevens gekoppeld van Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Rijnsburg, Sassenheim, Voorhout, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude. Dit betreft in eerste instantie de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) en in een later stadium registers van de Burgerlijke Stand. Omdat niet alle bronnen zijn voorzien van een index, kan het zijn dat bepaalde bronnen niet in de selectie voorkomen.

 

Hoe gaat het koppelen?

De bronnen zijn erg verschillend van aard en daardoor niet altijd even gemakkelijk of moeilijk. De meeste bronnen zijn in het Nederlands opgesteld, een klein aantal echter in Frans, Latijn, Engels of Duits. Daarnaast is er een groot verschil in laat 16e eeuwse bronnen en laat 19e eeuwse bronnen voor wat betreft de leesbaarheid. Zodoende laten we u de keuze: welke moeilijkheidsgraad, welke periode, welke taal en welke plaats. Het spreekt voor zich dat het niet altijd kan om aan al deze wensen tegemoet te komen. Door bij de voorkeuren vinkjes te plaatsen of juist weg te halen kunt u zien hoeveel scans aan uw voorkeuren voldoen.

Het koppelen op zich is eenvoudig. U krijgt een afbeelding met meestal meerdere inschrijvingen te zien. Deze inschrijvingen bevinden zich als records in een database en als u de juiste gegevens hebt gevonden klikt u op het record en de koppeling is gemaakt. Nadat u alle inschrijvingen heeft gevonden slaat u alles op en u krijgt de volgende afbeelding. Voor een gedetailleerde uitleg, opent u het pdf-document.

illustratie: Gescand register

Wat levert het u op?

Indiceren is leuk en nuttig, maar u krijgt er ook wat voor terug. Na iedere ingevoerde scan ontvangt u twee punten. De verdiende punten kunnen worden ingewisseld voor scantegoed waarmee u scans kunt kopen op www.archiefleiden.nl. U kunt voor elke 75 punten een goede download krijgen. Het maakt niet uit waar u de punten voor wilt gebruiken: een mooie afbeelding uit de atlas Blaeu, de geboorteakte van opa of een afbeelding uit de Beeldbank (voor zover deze door ons verkocht mogen worden).

Blijkt bij controle dat uw invoer goed was, dan komen daar nog eens twee punten bij.