Meertens-vragenlijsten Taal en Cultuur (1931-2005)

Help mee met het ontsluiten van de vragenlijsten van het Meertens Instituut. Die vragenlijsten bevatten informatie over dialectgebruik, volksgebruiken en namen in Nederland en Vlaanderen vanaf 1931.

Stand van zaken

 • 10.957 scans
 • 519 deelnemers

 • 10.820
  • 1.3% Onbruikbaar
  • 98.7% Ingevoerd
  • 98.7% Gecontroleerd
  Ingevoerd 100%
 • 10.820
  • 1.3% Onbruikbaar
  • 98.7% Ingevoerd
  • 98.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project

Meertens-vragenlijsten Taal en Cultuur (1931-2005)

Help mee met het ontsluiten van de vragenlijsten van  het Meertens Instituut. Die vragenlijsten bevatten informatie over dialectgebruik, volksgebruiken en namen in Nederland en Vlaanderen vanaf 1931.

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Sinds de oprichting in 1931 is een belangrijke taak van het instituut geweest het verzamelen van gegevens. Dit gebeurde vroeger door vragenlijsten op te sturen naar informanten verspreid over Nederland en Vlaanderen. Tegenwoordig gaat het digitaal via het zogenoemde Meertens-panel. De antwoorden die informanten voor het digitale tijdperk per post naar het instituut opstuurden, zijn gescand. Die antwoorden willen we nu ontsluiten.

De vragenlijsten betreffen vragen over dialectgebruik, volksgebruiken en namen. Zo vroeg men de informanten bijvoorbeeld: “Hoe noemt men in uw dialect de kinderziekte de bof?” En: “Werd in uw jeugd uw verjaardag gevierd? Hoe?” De antwoorden komen uit heel Nederland en Vlaanderen. U kunt zelf uitkiezen welke vragen uit welke plaats en uit welke periode u wilt overtikken. Zo kunt u allerlei informatie krijgen over taalgebruik en volksgebruiken in uw geboorteplaats of uw huidige woonplaats. U hoeft geen dialect te kennen om de antwoorden te kunnen overtikken, al kan dat soms wel helpen, vooral als een informant zijn best heeft gedaan de dialectklanken precies weer te geven door accenten op de letters te plaatsen.

Wat gaan we doen?

Binnen dit project worden de handgeschreven of getypte antwoorden door de vrijwilligers overgetikt. De vragen, scans met de antwoorden en de overgetikte antwoorden zullen beschikbaar worden gesteld  op de website van het Meertens Instituut in de vorm van een Vragenlijstenbank. Via die Vragenlijstenbank kan iedereen de antwoorden van informanten doorzoeken (ook per plaats) en zo informatie vinden over taalgebruik en volksgebruiken in heden en verleden, en dat met elkaar kunnen vergelijken.

De namen van alle personen die een bijdrage leveren aan dit project, zullen worden vermeld op de website van de Vragenlijstenbank, behalve als men dat liever niet wenst. Het Meertens instituut zal één keer per jaar een rondleiding en lezingenmiddag organiseren voor de vrijwilligers.