30 dagen op zee

Help mee met het ontsluiten van de repatriƫringslijsten en maak daarmee een belangrijk onderdeel van je Indische familiegeschiedenis zichtbaar!

Stand van zaken

  • 23.911 scans
  • 370 deelnemers

Project info

30 dagen op zee

30 dagen op zee is een website van het Indisch Herinneringscentrum over de naoorlogse Nederlands-Indische repatriëring. Hierop is de reis van Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland te beleven aan de hand van routes op de wereldbol, reisverhalen en beeldmateriaal. Voorts bestaat de mogelijkheid te zoeken op naam van passagiers en schip. De passagierslijsten zelf zijn helaas nog niet online beschikbaar.

De Nederlands-Indische repatriëring

De grote uittocht begint in december 1945 en de stroom houdt aan tot ongeveer 1968. De uittocht verloopt in golven en wordt beïnvloed door de politieke ontwikkelingen in Indonesië zoals de soevereiniteitsoverdracht en de politieke spanningen tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea. Voor meer informatie: klik hier

Deze reis maakt deel uit van de geschiedenis van iedere Indische familie die hier in Nederland woont. Het is een onderscheidend moment: het moment dat men het leven in Nederlands-Indië/Indonesië achter laat en op weg gaat naar een nieuw leven in Nederland.

Collectie Repatriëringslijsten

In de periode 1945-1967 hebben er een kleine 1700 vaarten van Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland plaatsgevonden. De vindplaatsen van deze lijsten zijn verspreid op verschillende locaties. Om deze lijsten op één locatie te kunnen raadplegen is samenwerking gezocht en gevonden met verschillende organisaties en particuliere personen die in het bezit of beheer zijn van repatriëringslijsten. Dit zijn Stichting Pelita, het Nederlandse Rode Kruis (NRK), het Nationaal Archief (NA), het Maritiem Museum (MM) in Rotterdam, de Indisch Genealogische Vereniging (de collectie Evert van der Ploeg) , de heren Henk Beekhuis en Herman van Oosten. Laatstgenoemden zijn particulieren, die jarenlang repatriëringslijsten hebben verzameld.

De ontsluiting van de collectie Repatriëringslijsten met het Vele Handen project

Het streven van het IHC is om een zo compleet mogelijke collectie van passagierslijsten te verzamelen en te ontsluiten op: schip, familienaam, vertrekhaven, vertrekdatum, aankomsthaven, aankomstdatum en geboortedatum. 

Het laatste gegeven, de geboortedatum, is noodzakelijk omdat persoonsgegevens van nog in leven zijnde personen niet op het internet gepubliceerd mogen worden. In eerste instantie zullen de repatriëringslijsten uitsluitend op het Indisch Herinneringscentrum zelf te raadplegen zijn. Het is de bedoeling dat in een later stadium de repatriëringslijsten waarop personen staan die 100 jaar geleden of meer zijn geboren, online komen. Ieder jaar kan dan een volgend deel van de collectie openbaar worden gemaakt.