Regionaal Archief Nijmegen - Bevolkingsregisters 1850-1890

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) biedt u via VeleHanden de mogelijkheid om de bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen uit de jaren 1850-1890 te laten indexeren.

Stand van zaken

 • 31.683 scans
 • 283 deelnemers

 • 31.274
  • 1.3% Onbruikbaar
  • 98.7% Dubbel ingevoerd
  • 98.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 31.254
  • 1.3% Onbruikbaar
  • 98.7% Dubbel ingevoerd
  • 98.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) biedt u via VeleHanden de mogelijkheid om de bevolkingsregisters van de gemeente Nijmegen uit de jaren 1850-1890 te laten indexeren.

Het gaat om registers van de stad Nijmegen en van de omliggende dorpen Hees, Neerbosch en Hatert, die inmiddels in de stad zijn opgegaan. Bij het indexeren noteert u de naam, geboortedatum, geboorteplaats en (indien bekend) beroep van de vermelde personen.
De gegevens zullen in blokken van 10 jaar toegankelijk worden via de Digitale Studiezaal van het RAN.

De Grote Markt in 1910 (Bron: beeldbank Regionaal Archief Nijmegen, F46624)

Wat zijn Bevolkingsregisters?

De Bevolkingsregisters zijn ontstaan uit volkstellingen, die in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland werden gehouden. Op provinciaal niveau werden in 1828 de eerste ‘Volksregisters’ aangelegd. Deze registers raakten echter snel verouderd en dus moest er een systeem komen dat steeds kon worden bijgewerkt. Dit resulteerde in 1850 in een landelijk systeem, dat werd ingedeeld op wijk en adres en waarin alle verhuizingen werden bijgehouden. Omdat de boekdelen na een aantal jaren volgeschreven raakten en de adresindeling veranderde is het systeem drie keer opnieuw gestart.

Welke informatie levert dit project u op?

Ook Nijmegen, dat vanaf 1820 een bevolkingsregister bijhield, ging in 1850 over op een nieuw systeem. De stad binnen de muren bleef ingedeeld in de wijken A tot en met D; Hees, Neerbosch en Hatert waren respectievelijk wijk E, F en G. Per straat en per huisnummer werden nu de persoonsgegevens en de verhuizingen vastgelegd. De gemeente hield aparte registers bij van schippers, dienstboden, wezen en bewoners van godshuizen.

De bevolkingsregisters lopen tot het jaar 1920, maar de registers uit de periode 1890-1920 worden de komende tijd op een andere wijze beschreven en online gezet.

Welke informatie levert dit project u op?

Elke pagina in een bevolkingsregister vermeldt wie er op een bepaald adres woonden. Op dit moment zijn deze gegevens alleen beschikbaar op de studiezaal van het RAN, waar de registers zijn ontsloten via klappers op achternaam. Zodra dit indexeringsproject is voltooid, zijn de gegevens digitaal beschikbaar en kan de onderzoeker de bevolkingsregisters rechtstreeks via de website van het RAN doorzoeken op naam.

Wat levert het u op?

Iedere deelnemer krijgt voor het invoeren van een scan drie punten. Als de invoer is goedgekeurd, komen daar nog drie punten bij, in totaal kunt u dus 6 punten per scan verdienen. Een controleur krijgt drie punten, voor een onbruikbare scan krijgt u geen punten. Met de punten kunt u sparen voor gratis scans van ons audiovisueel materiaal. Daarnaast organiseert het RAN regelmatig workshops en rondleidingen waarbij u uw punten kunt inleveren.