Met de rug tegen de muur - Tekstaffiches WOI

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog vormden tekstaffiches het communicatiemiddel bij uitstek van de bezetter naar de bevolking toe. Help jij mee deze berichten doorzoekbaar te maken?

Stand van zaken

 • 14.946 scans
 • 626 deelnemers

 • 14.573
  • 2.5% Onbruikbaar
  • 97.5% Dubbel ingevoerd
  • 63.2% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 9.447
  • 2.5% Onbruikbaar
  • 97.5% Dubbel ingevoerd
  • 63.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 65.7%
Meedoen aan dit project

Over de Tekstaffiches

Tekstaffiches vormden het communicatiemiddel bij uitstek ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Op het moment dat de Duitse vijand België binnentrad, werd de pers immers meteen sterk aan banden gelegd. Communicatie met de bevolking verliep vanaf dat moment tot de bevrijding ruim vier jaar later hoofdzakelijk via deze tekstaffiches. Ze werden door de (bezettende) overheid gebruikt om de bevolking in te lichten over het wel en wee van de oorlog en de consequenties van de strijd voor mens en dier. Ze werden, vaak onder de vorm van strenge verordeningen, overal in Vlaanderen op vaste aanplakplaatsen opgehangen, en iedere bewoner werd verondersteld ze te lezen en zich eraan te houden. De affiches geven een sterk beeld van het gedrag dat de bezetter van de bevolking verwachtte. Ook executies of veroordelingen van burgers werden met naam en toenaam via aanplakbrieven kenbaar gemaakt. Kortom, deze affiches bieden ons een uniek beeld van hoe het dagelijkse leven tijdens de bezetting verliep.

In het licht van de herdenkingsgolf rond de Eerste Wereldoorlog en de stijgende interesse voor de sociale aspecten van het conflict, bevatten deze affiches een schat aan informatie voor zowel professionele als niet-professionele onderzoekers, zijn het uitgelezen didactische instrumenten voor het onderwijs en kunnen ze dienst doen als een teletijdmachine waardoor geïnteresseerden het leven in oorlogstijd beter kunnen begrijpen. Ondanks de enorme waarde van deze tekstaffiches zijn ze echter nauwelijks ontsloten en werden ze tot voor kort bovendien in allesbehalve optimale omstandigheden bewaard, nog los van het gegeven dat de affiches gedrukt zijn op minderwaardig papier en dat veel tekstaffiches reeds beschadigd en vuil waren vooraleer ze in archieven overal in Vlaanderen terechtkwamen.

Om aan deze problematiek te verhelpen trekt het Gentse Stadsarchief het cultureel erfgoedproject “Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog”. Dit project, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en in samenwerking met een aantal andere instellingen (Erfgoedcel CO7, FARO, In Flanders Fields Museum, Packed vzw, Provinciearchief West-Vlaanderen, Stadsarchief Aalst, Stadsarchief Lier, Universiteitsbibliotheek Gent en VIAA), heeft tot doel de affiches overal in Vlaanderen te lokaliseren, ze te digitaliseren, en ze te ontsluiten naar een zo breed mogelijk publiek.

Binnen het project is het lokaliseren van de affiches afgerond en is de digitalisering volop aan de gang. Maar om de ontsluiting tot een goed einde te kunnen brengen, hebben we de hulp van Vele Handen nodig.

Bron

U kunt ons helpen de tekstaffiches WOI te ontsluiten door een aantal gegevens uit deze affiches te halen. Het Stadsarchief Gent en de projectpartners beogen vervolgens deze gegevens samen met de scans online toegankelijk te maken. Op die manier is deze waardevolle bron voortaan toegankelijk voor onderzoek, onderwijs en het grote publiek.

Wat vragen wij? Om u houvast te geven, gaan wij op zoek naar specifieke informatie.

 1. Titel van de affiche
 2. Uitvaardigende instantie van de affiches
 3. Persoonsnamen op de affiches
 4. Plaatsnamen op de affiches
 5. Straatnamen op de affiches
 6. Naam van de ondertekenaar van de affiches
 7. Naam van de drukker van de affiches
 8. Datum van de affiches
 9. Gebruikte talen op de affiches
 10. Kleur van de affiches
 11. Trefwoorden

Het project omvat collecties uit verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen. Indien u graag affiches uit uw eigen streek wil beschrijven, kunt u dit op voorhand aanduiden via de knop ‘Voorkeuren’.

Beloning

Dit project kan niet zonder de hulp van vrijwilligers! Wij belonen jullie graag voor de geleverde prestatie. Voor elke ingevoerde affiche verdient u drie punten. Is uw invoer gecontroleerd en goed bevonden, dan komen daar nog eens drie extra punten bij. In totaal kunt u dus zes punten per scan verdienen. Een controleur krijgt drie punten. Voor een onbruikbare scan krijgt u geen punten.

Met deze punten kunt u sparen voor een beloning uit de geschenkenkast, waarin onder meer boeken, gadgets en een rondleiding doorheen het archief zitten. Een uitgebreid overzicht van de beloningen kunt u vinden op het forum.

Dit project biedt u daarnaast de gelegenheid om het leven in bezet gebied beter te begrijpen. U kunt het project ook volgen op Facebook