Oudste bevolkingsregisters van Nijmegen (1820-1850)

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft uw hulp nodig bij het toegankelijk maken van de oudste bevolkingsregisters van Nijmegen (1820-1850).

Stand van zaken

 • 5.202 scans
 • 151 deelnemers

 • 4.889
  • 6% Onbruikbaar
  • 94% Dubbel ingevoerd
  • 94% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 4.889
  • 6% Onbruikbaar
  • 94% Dubbel ingevoerd
  • 94% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

Oudste bevolkingsregisters van Nijmegen (1820-1850)

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft uw hulp nodig bij het toegankelijk maken van een volgende serie bevolkingsregisters. Het betreft de oudste bevolkingsregisters van Nijmegen uit het tijdvak 1820-1850. Helpt u mee met het nader toegankelijk maken hiervan?

Algemeen

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) beheert zo’n 15 km aan overheids- en particuliere archieven en maakt werk van het toegankelijk maken van dit historische materiaal voor haar bezoekers, online en in de studiezaal. Eerder heeft het RAN al de bevolkingsregisters over de jaren 1850-1890 laten ontsluiten op VeleHanden. Het enthousiasme van de community zorgde ervoor dat de registers vele malen sneller dan verwacht waren verwerkt. We hopen dat succes voort te zetten met de volgende set van bevolkingsregisters over de jaren 1820-1850!

De bevolkingsregisters

De Nijmeegse bevolkingsregisters uit dit tijdvak bevatten interessante informatie: namen van personen, hun beroepen, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, informatie over eventuele verhuizingen en meer. Omdat het vooral persoonsgegevens betreft, zijn bevolkingsregisters een uitermate interessante bron voor genealogen en familieonderzoekers. Bevolkingsregisters worden daarnaast al lange tijd gebruikt als bron voor wetenschappelijk onderzoek naar historische demografie.

Wat zijn dit voor registers? In de periode 1820-1850 kon men nog niet spreken van een serieuze en consequente bevolkingsregistratie. De registratie vond vooral plaats met het oog op bedeling uit de armenfondsen. De functionarissen die met de bevolkingsregistratie werden belast waren de wijkmeesters; zij werden aangesteld door en bezoldigd uit de armenfondsen. Hun registers werden ook niet ten stadhuize bewaard. Een gevolg is dat de bevolkingsregisters uit dit tijdvak iets minder betrouwbaar en goed bijgehouden zijn dan de registers van na 1850.

 

Doel van dit project

In dit project krijgt u scans te zien van opengeslagen registers. De bedoeling is om de adressen en enkele persoonsgegevens die zijn genoteerd over te nemen, zodat een index wordt gevormd op de bevolkingsregisters. Deze index wordt later opgenomen in de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen, waardoor er gezocht kan worden op adres of naam in deze bron; een grote sprong vooruit in de toegankelijkheid van de 19e-eeuwse Nijmeegse bevolkingsregistratie! Op termijn wil het RAN de opgebouwde indexen ook beschikbaar stellen als (linked) open data. Omdat ook adressen worden overgenomen, wordt er ook gedacht aan het bouwen van een kaartlaag in de Historische Atlas van het RAN.

Wat levert het u op?

Het Regionaal Archief Nijmegen waardeert uw bijdrage zeer! De top 10 invoerders ontvangt van ons een presentje in de vorm van een boek. De opgespaarde punten kunnen worden ingezet om scans te kopen of afdrukken van foto’s uit onze beeldbank.