Wonen op Walcheren, vervolg Bevolkingsregisters 1812-1900

Help het Zeeuws Archief met het indexeren van de bevolkingsregisters van Walcheren (1826-1900). Wie woonden er? En wat deden de eilandbewoners voor de kost?

Stand van zaken

 • 26.960 scans
 • 323 deelnemers

 • 23.013
  • 14.6% Onbruikbaar
  • 85.4% Dubbel ingevoerd
  • 85.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 23.013
  • 14.6% Onbruikbaar
  • 85.4% Dubbel ingevoerd
  • 85.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

Wonen op Walcheren, vervolg Bevolkingsregisters 1812-1900

Let op! Heb je meegedaan aan ons vorige Wonen op Walcheren-project? Kijk dan even goed naar de invoerinstructies voor informatie over alle veranderingen in dit nieuwe project. Leuk als je weer mee wilt helpen!

Wat zijn bevolkingsregisters?

De bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten op Walcheren over de jaren 1812-1900 geven de namen prijs van de bewoners van weleer. De beroepen schetsen een beeld van de talrijke rangen en standen – van dienstbode tot grootgrondbezitter, van loonwerker tot kleine zelfstandige. Daarmee zijn deze registers een bijzonder rijke bron voor het leven op Walcheren in de 19e eeuw.

Voormalige gemeenten op Walcheren

Het Zeeuws Archief bewaart de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Aagtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Domburg, Gapinge, Grijpskerke, Kleverskerke, Koudekerke, Meliskerke, Nieuw- en Sint Joosland, Oostkapelle, Serooskerke, Sint Laurens, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande. Helaas zijn de registers van Middelburg tot 1900 verloren gegaan door oorlogshandelingen. Vrijwilligers van Vele Handen hebben de registers van Koudekerke al ingevoerd.

Online publicatie

De ingevoerde gegevens uit de bevolkingsregisters worden samen met de scans toegevoegd aan de populaire personendatabase Zeeuwen Gezocht van het Zeeuws Archief, met meer dan 8 miljoen persoonsgegevens. Zeeuwen Gezocht is online te raadplegen via www.zeeuwengezocht.nlwww.zeeuwsarchief.nl enwww.archieven.nl.

Oudste bevolkingsregisters & dienstbodenregisters

De bevolkingsregisters van Walcheren behoren tot de vroegste van Nederland. Al vanaf 1812 werd op Walcheren per adres geregistreerd wie er woonde, zijn of haar beroep en de bestemming bij verhuizing.

Het overzicht van bewoners per adres geeft informatie over gezinssamenstelling en huishouding. Soms werden de inwonende dienstboden in een apart register bijgehouden. Ook die dienstbodenregisters maken onderdeel uit van het project.

     

Doel van dit project

Het Zeeuws Archief wil gegevens uit de bevolkingsregisters samen met de scans online toegankelijk te maken viawww.zeeuwengezocht.nlwww.zeeuwsarchief.nl en www.archieven.nl. Deze gegevens maken verdergaand genealogisch en historisch onderzoek naar wonen op Walcheren mogelijk.

Gegevens in de bevolkingsregisters 1812-1900

Na de invoering van de Burgerlijke Stand in heel Nederland in 1811 ontstond bij de overheid al snel de behoefte om in iedere gemeente ook het verloop van de bevolking bij te houden. Opmerkelijk was dat Zeeland bij de invoering van een dergelijke administratie voorop liep. De eerste registers dateren al van 1812. In de Franse tijd werd nog gesproken van het ‘Registre des habitants’ of ‘Registre Civique’, na 1815 veranderde dit in de zogenaamde ‘Bevolkingsregisters’ of ‘Registers van bevolking en inwoning’. Op 28 november 1825 werd het bijhouden van het bevolkingsregister door de provincie voor alle Zeeuwse gemeenten verplicht gesteld. Deze registers bevatten in chronologische volgorde van bewoning een opsomming van de hoofdbewoner, zijn vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventueel inwonende familieleden en andere bewoners.

Binnen dit project worden door vrijwilligers per persoon de volgende gegevens genoteerd:

- Achternaam
- Tussenvoegsel
- Voornamen
- Geboorteplaats
- Geboortedatum
- Beroep

Beloning?

Bij voltooiing van dit project zullen gegevens uit alle bevolkingsregisters van Walcheren uit de collectie van het Zeeuws Archief online toegankelijk zijn. Dat is een beloning waard. Met het invoeren van gegevens spaar je punten. Wij denken na over een passende beloning, - maar de mooiste beloning is natuurlijk de wetenschap dat dankzij jou de deuren naar de bewoners van Walcheren van weleer zijn geopend!

 

In een uitspanning te Domburg. Zeeuws Archief, Beeld en Geluid, Collectie C.J. Vreeke, 341-1201