Thuis in Terneuzen

Wie was er thuis in Terneuzen? Help mee met het ontsluiten van de volkstellingen en bevolkingsregisters van Terneuzen, Axel en Sas van Gent (1812 - 1900).

Stand van zaken

 • 28.571 scans
 • 180 deelnemers

 • 26.017
  • 8.9% Onbruikbaar
  • 91.1% Dubbel ingevoerd
  • 91.1% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 26.017
  • 8.9% Onbruikbaar
  • 91.1% Dubbel ingevoerd
  • 91.1% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

Help mee de volkstellingen en bevolkingsregisters van
Terneuzen, Sas van Gent en Axel (1812-1900) in te voeren.

 

Het Zeeuws Archief en gemeente Terneuzen willen de bewoners van Terneuzen in de 19e eeuw in beeld brengen. Het gaat om gegevens uit de volkstellingen en bevolkingsregisters van Terneuzen (1812-1900).
De bevolkingsregisters van Terneuzen bevatten gegevens van alle 11 eerder zelfstandige gemeenten, die nu tot de gemeente Terneuzen behoren. We starten met de bevolkingsregisters Terneuzen, Sas van Gent en Axel. Later volgen nog Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe.

Bron voor wonen, werken en leven in Terneuzen
Het overzicht van personen per adres geeft informatie over gezinssamenstelling en huishouding. De beroepen schetsen een beeld van de talrijke rangen en standen – van dienstbode tot grootgrondbezitter, van loonwerker tot kleine zelfstandige. Ook de gegevens over de religie of het kerkgenootschap waartoe mensen behoorden staan genoteerd. Daarmee zijn deze registers een bijzonder rijke bron voor het leven in het middengedeelte van Zeeuws-Vlaanderen in de 19e eeuw. Zij maken verdergaand genealogisch en historisch onderzoek naar wonen, werken en leven in dit gebied mogelijk.

Publicatie
Na controle en voltooiing van de registers wil het Zeeuws Archief de gegevens uit de bevolkingsregisters samen met de scans online toegankelijk te maken via www.zeeuwengezocht.nl, www.zeeuwsarchief.nl en www.archieven.nl. Deze gegevens maken verdergaand genealogisch en historisch onderzoek naar wonen in Terneuzen mogelijk.

Gegevens in de bevolkingsregisters 1812-1900
Na de invoering van de Burgerlijke Stand in heel Nederland in 1811 ontstond bij de overheid al snel de behoefte om in iedere gemeente ook het verloop van de bevolking bij te houden. Opmerkelijk was dat Zeeland bij de invoering van een dergelijke administratie voorop liep. De eerste registers dateren al van 1812. In de Franse tijd werd nog gesproken van het ‘Registre des habitants’ of ‘Registre Civique’, na 1815 veranderde dit in de zogenaamde ‘Bevolkingsregisters’ of ‘Registers van bevolking en inwoning’. Op 28 november 1825 werd het bijhouden van het bevolkingsregister door de provincie voor alle Zeeuwse gemeenten verplicht gesteld. Deze registers bevatten  in chronologische volgorde van bewoning een opsomming van de hoofdbewoner, zijn vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventueel inwonende familieleden en andere bewoners.

Binnen dit project worden door vrijwilligers per persoon de volgende gegevens genoteerd:
•                   Achternaam
•                   Tussenvoegsel
•                   Voornamen
•                   Geboorteplaats
•                   Geboortedatum
•                   Beroep

Beloning?
Bij voltooiing van dit project zullen gegevens uit de volkstellingen en de bevolkingsregisters van Terneuzen uit de collectie van het Zeeuws Archief online toegankelijk zijn. Dat is een beloning waard. Met het invoeren van gegevens spaar je punten. Wij denken na over een passende beloning, zoals een rondleiding in de depots van het Zeeuws Archief of het Van de Perrehuis. Maar de mooiste beloning is natuurlijk de wetenschap dat dankzij jou de deuren naar de bewoners van het middengedeelte van Zeeuws-Vlaanderen van weleer zijn geopend!