Bevolkingsregisters Noord-Hollands Archief

Help het Noord-Hollands Archief met het indexeren van de bevolkingsregisters van gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden. Wie woonden er?

Stand van zaken

 • 71.970 scans
 • 520 deelnemers

 • 71.667
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 99.6% Dubbel ingevoerd
  • 99.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 71.667
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 99.6% Dubbel ingevoerd
  • 99.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project

Bevolkingsregisters Kennemerland en Amstel- en Meerlanden


Wat zijn bevolkingsregisters?

De bevolkingsregisters van verschillende gemeenten in Zuid-Kennemerland geven de namen prijs van de bewoners van weleer. De beroepen schetsen een beeld van de talrijke rangen en standen – van dienstbode tot notaris, van loonwerker tot kleine zelfstandige.

Gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden

Het betreft hier de bevolkingsregisters van de gemeenten Bennebroek, Berkenrode, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmerliede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Houtrijk en Polanen, Schoten, Spaarndam, Spaarnwoude, Uithoorn, Velsen, Wijk aan Zee en Duin, Zandvoort en Zuid-Schalkwijk. De registers dateren uit de 19de en begin 20ste eeuw.

Gegevens in de bevolkingsregisters

Na de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 ontstond bij de overheid al snel de behoefte om in iedere gemeente ook het verloop van de bevolking bij te houden in de zogenaamde Bevolkingsregisters. Deze registers bevatten gegevens van onder andere de hoofdbewoner, zijn vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventueel inwonende familieleden en andere bewoners.

Binnen dit project worden door vrijwilligers per persoon de volgende gegevens genoteerd:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Beroep

Online publicatie

De ingevoerde gegevens uit de bevolkingsregisters worden samen met de scans toegevoegd aan de volgende websites: www.wiewaswie.nl, www.noord-hollandsarchief.nl en www.archieven.nl en zijn via Open Data ook beschikbaar voor andere ontwikkelaars.