Geef de Belgische vluchtelingen in Gouda een naam

Wie waren de Belgische vluchtelingen in Gouda? Helpt u het Streekarchief Midden-Holland met het online toegankelijk maken van het register van de Belgische vluchtelingen?

Stand van zaken

 • 4.969 scans
 • 99 deelnemers

 • 4.954
  • 0.3% Onbruikbaar
  • 99.7% Dubbel ingevoerd
  • 99.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 4.953
  • 0.3% Onbruikbaar
  • 99.7% Dubbel ingevoerd
  • 99.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%

Wie zijn wij?

Het Streekarchief Midden-Holland beheert het geheugen van de gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Onze collectie omvat gemeentearchieven, rijksarchieven zoals rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer, de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken en de archieven van particulieren. Ook beheren wij diverse bijzondere verzamelingen zoals foto’s, kaarten en plattegronden en regionale kranten. Verder bewaren wij ook diverse publicaties die betrekking hebben op ons werkgebied. Onze collectie is ondergebracht in het Gouwedepot. Onze publieksactiviteiten vinden plaats in de Chocoladefabriek waar wij samen met Stadsbibliotheek Gouda, Drukkerswerkplaats Gouda en Kruim eten & drinken zijn gevestigd. U vindt ons online op de website www.samh.nl.

Wat gaan we doen?

Belgische vluchtelingen naar Gouda

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) vluchtten velen Belgen naar ons land om te ontsnappen aan het oorlogsgeweld in hun land. Een deel van hen kwam naar Gouda, waar zij werden opgevangen in de vluchtelingenkamp aan de Graaf Florisweg. Sommigen vonden huisvesting bij particulieren. Op de website www.vluchtoordgouda.nl kunt u meer lezen over Belgische vluchtelingen in Gouda. Van alle Belgische vluchtelingen die in Gouda verbleven is een register bijgehouden met de volgende gegevens:

 1. naam,
 2. voornaam,
 3. nationaliteit,
 4. geboorteplaats,
 5. geboortedatum,
 6. beroep,
 7. naam echtgeno(o)t(e),
 8. laatste woonplaats,
 9. godsdienst,
 10. datum van aankomst,
 11. van waar,
 12. vertrokken naar,
 13. opgenomen in het ziekenhuis,
 14. ontslagen uit ziekenhuis. 

Helpt u ons mee het register te ontsluiten? We hebben uw hulp hard nodig!

Hoe gaan we te werk?

Zie de instructies onder ‘aan de slag’ aan de rechterzijde van de pagina.

Wat levert het project op?

Het doel van dit project is dat de kaarten van de Belgische vluchtelingen online toegankelijk worden gemaakt via de website www.samh.nl. De kaarten zijn een waardevolle bron van informatie voor genealogisch en historisch onderzoek.

Wat levert het project u op?

Om de drie weken hebben wij een Vele Handen-bijeenkomst in de Chocoladefabriek voor de vrijwilligers die meewerken aan ons project. Tijdens die bijeenkomsten heeft u de gelegenheid om uw vragen te stellen, andere vrijwilligers te ontmoeten, tips & trucs uit te wisselen en gezamenlijk te werken aan het project.

Terwijl u ons helpt, spaart u zelf voor Vele Handenpunten. Per ingevoerde scan ontvangt u 3 punten. U ontvangt nog eens 3 punten na controle. De controleur ontvangt ook 3 punten. Vervolgens kunt u uw punten inwisselen tegen onderstaande aanbod: 

 • Set ansichtkaarten van het Vluchtoord Gouda 1914-1918: 125 punten
 • Botanisch Kleurboek (Botanisch kleuren uit de collecties van Streekarchief Midden-Holland): 250 punten
 • Cadeaukaart ter waarde van € 7,50 te gebruiken bij Kruim Eten en Drinken in de Chocoladefabriek Gouda: 750 punten
 • Dvd Hoop op toekomst (documentaire over de 1 miljoen Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland verbleven): 1000 punten
 • Het Gouda boek of Het Krimpenerwaard boek (Uitgeverij Wbooks): 1250 punten