Bevolkingsregisters stad Utrecht (1900 - 1912)

Het Utrechts Archief biedt deze serie bevolkingsregisters aan om te indexeren op adres, namen, geboortedata en geboorteplaatsen van de verschillende bewoners.

Stand van zaken

 • 42.441 scans
 • 410 deelnemers

 • 38.073
  • 10.3% Onbruikbaar
  • 89.7% Dubbel ingevoerd
  • 89.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 38.073
  • 10.3% Onbruikbaar
  • 89.7% Dubbel ingevoerd
  • 89.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

BEVOLKINGSREGISTERS STAD UTRECHT 1900-1912

Zoals elders in het land kende ook de stad Utrecht vanaf 1850 een systeem van bevolkingsregisters, waarbij per adres werd geregistreerd wie er woonde en waarheen deze persoon verhuisde. Er zijn in Utrecht verschillende series van bevolkingsregisters voor de periode 1850-1912. Daarna ging men over op een kaartsysteem per gezin. In de begintijd waren de huizen doorlopend per wijk genummerd; de wijken werden toen aangeduid met de letters A-M. Rond 1900 veranderde dit systeem in een nummering per straat zoals wij die nu nog kennen. Alleen de Oudegracht was toen nog anders genummerd en in een incidenteel geval kon een huisnummer of een straatnaam anders luiden dan nu. Zo heette de huidige Obrechtstraat tot medio 1907 nog Balkstraat. Deze naam werd op verzoek van de bewoners gewijzigd omdat ‘de naam der straat het idee verwekt als zou de straat in een achterbuurt zijn gelegen’. Omdat ook de adresgegevens worden geïndexeerd geeft deze database ook inzicht in de verandering van straatnamen.

Utrecht in 1913. De stad was toen ingedeeld in zes wijken. U kunt ook inzoomen op deze plattegrond, klik hier.

Gegevens in de bevolkingsregisters (1900-1912)

Voor ieder adres is in het bevolkingsregister in principe één blad met twee tegenover elkaar liggende bladzijden beschikbaar. U treft in chronologische volgorde van bewoning een opsomming aan van de hoofdbewoner, zijn vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventueel inwonende familieleden en andere bewoners. Soms is een persoon twee maal op eenzelfde pagina ingeschreven omdat hij na verhuizing weer terug gekeerd is naar het oude adres. Ook niet bewoonde panden worden vermeld in de bevolkingsregisters. U noteert in zo’n geval alleen het adres.

Per blad zijn de volgende adresgegevens genoteerd:
De gegevens in het rood worden door u ingevoerd.

 • Wijknummer
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Bladnummer

Ieder blad heeft 20 kolommen met de volgende persoonsgegevens per bewoner:
De gegevens in het rood worden door u ingevoerd.

 1. Aantal bewoners
 2. Datum inschrijving adres
 3. Familienaam
 4. Voornamen
 5. Geslacht
 6. Familierelatie
 7. Geboortedatum
 8. Geboorteplaats
 9. Burgerlijke staat
 10. Veranderde burgerlijke staat
 11. Kerkgenootschap
 12. Beroep
 13. Huizing
 14. Datum van vestiging in de gemeente
 15. Vorige woonplaats / adres
 16. Datum van vertrek
 17. Waarheen vertrokken
 18. Datum van overlijden
 19. Wettig domicilie
 20. Aanmerkingen

Handig hulpbestand bij het invoeren van een adres

Het kan gebeuren dat u bij het invoeren soms een onbekende en/of niet bestaande straatnaam tegen komt. In de onderstaande lijst vindt u alle namen van straten, grachten en pleinen in de stad Utrecht uit de periode 1900-1912. Ook verouderde straatnamen zijn hierin opgenomen met een verwijzing naar de nieuwe naam. U kunt het lijstje gebruiken als een checklijstje; het is niet de bedoeling dat u de namen hier letterlijk uit overneemt. U voert in wat er staat.
 

Als dank

Per ingevoerde scan (ook van een niet-bewoond pand) ontvangt u 3 VeleHanden punten en na controle ontvangt u er nog eens 3. Een controleur ontvangt ook 3 punten per gecontroleerde scan. Een onbruikbare scan levert geen punt op. U kunt uw punten inwisselen voor een coupon. Met deze coupon kunt u als u voldoende VeleHanden punten heeft de volgende producten bij Het Utrechts Archief aanschaffen:

Hoge-resolutie bestanden van afbeeldingen waarop geen auteursrechten van derden berusten uit Beeldbank van Het Utrechts Archief.

 • U bestelt een scan via mail onder vermelding van het door u gewenste catalogusnummer en als bijlage uw coupon.
 • U ontvangt het digitale bestand via WeTransfer.
 • Het tarief voor één scan bedraagt 720 Velehanden punten.

De volgende publicaties

 • Te bestellen via de mail onder vermelding van de titel van de publicatie, uw adres en als bijlage uw coupon.
 • Het aantal vermelde punten is inclusief verzendkosten.

Utrecht in 1832, grondgebruik en eigendom.
Uitgave eerste kadastrale kaart met de bijbehorende aanwijzende tafels van de kadastrale gemeenten Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht en Zuilen.
Tarief:1800 Velehanden punten


Dagboek Houtcentrale Utrecht 1940-1945
Een bijzonder oorlogsdagboek van de boekhouder van de Houtcentrale.
Tarief: 1900 Velehanden punten
 

Het Rietveld Schröderhuis
Ida van Zijl en Bertus Mulder vertellen de geschiedenis van dit bijzondere monument.
Tarief: 2000 Velehanden punten
 

Utrecht – mei 1945
Een fotoboek over de bevrijding van Utrecht en de intocht van de geallieerden. 
Tarief: 1300 Velehanden punten
 
 

Kat in de stad editie 2011 
Fotoboek van de beroemdste katten van de Utrechtse winkels en horeca.
Tarief: 400 Velehanden punten
 

Schatkamers van Nederland, Historisch kaartwerk van Nederland
24 kaarten uit de periode 1550 - 1977 en een boek over de achtergronden van de verschillende kaarten en de ontwikkeling van de cartografie.
Tarief: 2500 Velehanden punten
 
 

Het Baarnse Bos, een vorstelijk wandelpark
In 1758 kwam deze buitenplaats in bezit van de Oranjes. Tegenwoordig is het een openbaar park. Dit boek schetst de wordingsgeschiedenis van dit parkbos.
Tarief: 1500 Velehanden punten