Utrechtse notariële akten (1780-1811)

Met uw hulp ronden wij een omvangrijk project notariële akten (1566-1811) af dat dertig jaar geleden werd gestart in Utrecht.

Stand van zaken

 • 28.180 scans
 • 249 deelnemers

 • 28.067
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 99.6% Ingevoerd
  • 99.6% Gecontroleerd
  Ingevoerd 100%
 • 28.067
  • 0.4% Onbruikbaar
  • 99.6% Ingevoerd
  • 99.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Meedoen aan dit project

Utrechtse notariële akten (1780-1811)

Wat gaan we doen?

We voltooien het project Notaris dat eind jaren tachtig door het toenmalige Gemeentearchief Utrecht in samenwerking met Wang Nederland werd gestart, waarbij voor het eerst met hulp van de computer notariële akten van de stad Utrecht (1560-1811) werden ontsloten. In totaal gaat het om 345.000 akten waarvan er nu nog bijna 30.000 te gaan zijn over de periode 1780-1811. Daar zetten we met uw hulp nu onze tanden in. We gaan de notariële akten indexeren op datum, type akte, persoonsnamen en geografische locaties. Het 18e-eeuwse schrift is prettig leesbaar. Houdt u er wel rekening mee dat sommige akten erg lang kunnen zijn. Alle akten worden na invoer bekeken door een controleur en waar nodig door een inhoudelijk expert. We ontsluiten niet meer zo uitgebreid als aan het begin van het project Notaris. Dat heeft alles te maken met het feit dat nu alle scans gratis beschikbaar zijn op Internet. De bedoeling is dat de gebruikers aan de hand van de namen van personen en locaties, type akte en de datering die u invoert straks zo snel mogelijk bij de scan van de gezochte akte uitkomen.

Aan deze database worden de door u ontsloten akten toegevoegd.

Wat zijn notariële akten?

Notariële akten zijn een belangrijke bron voor onderzoekers als (kunst)historici, genealogen, heemkundigen en huizenonderzoekers. In de notariële akten vindt u gegevens over:

 • personen, vaak met beroep, woonplaats, adres en huisnaam;
 • huizen en andere onroerende zaken;
 • boedelinventarissen met beschrijvingen van objecten zoals schilderijen en meubels;
 • getuigenverklaringen, beschrijvingen van delicten en gebruiken;
 • gegevens die een beeld geven van economische waarde van goederen en diensten in een bepaalde tijd.

 Hulpmiddelen:

*          Invoerinstructie

*          Controle-instructie

 *         Handleiding aktetypen 

Als u deze term met de rechter muisknop aanklikt, kunt u dit document "openen in nieuw tabblad". Zo kunt u deze handleiding raadplegen tijdens het invoeren.

 

Als dank

Per ingevoerde scan ontvangt u 2 Vele Handen punten en na controle ontvangt u er nog eens 3. Een controleur ontvangt ook 2 punten per gecontroleerde scan. Een onbruikbare scan of een scan waarvoor u geen gegevens invoert levert geen punten op. Als u voldoende VeleHanden punten heeft verzameld kunt u de volgende publicaties bij Het Utrechts Archief bestellen. Het aantal vermelde punten is inclusief verzendkosten.

Het werkt als volgt:

*          Wissel uw punten in voor een coupon
*          Plaats uw bestelling vervolgens via een mail o.v.v. titel publicatie(s), uw adres en als bijlage uw coupon.
*          U ontvangt uw boek(en) thuis per post.

Lijst boeken waaruit u kunt kiezen:

 • GESCHIEDENIS VAN DE STAD UTRECHT

- Utrechtse biografieën, delen 1 t/m 5

Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters

Tarief: 1100 VeleHanden punten per deel

- J. Jamar, het stadhuis van Utrecht

Dit boek verscheen in 2000 ter gelegenheid van de opening van het toenmalige nieuwe stadhuis. Verhalen over de geschiedenis van het stadhuis, nooit uitgevoerde nieuwbouwplannen en het ontwerp van Enric Miralles, geïllustreerd met vele prenten, schilderijen, tekeningen, kaarten, plattegronden en foto`s.

Tarief: 1000 VeleHanden punten 

 - Willem Pauwelussen, Wisseling van de wacht. 

           
Roman over het einde van de Utrechtse bedrijven Demka en Werkspoor.
Tarief: 350 Velehanden punten

 

 • HET KADASTER IN DE PROVINCIE UTRECHT 1832

  

- Utrecht in 1832, grondgebruik en eigendom.

Uitgave eerste kadastrale kaart met de bijbehorende aanwijzende tafels van de kadastrale gemeenten Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht en Zuilen.

Tarief: 1800 VeleHanden punten

- Leusden in 1832, grondgebruik en eigendom                           

Kaarten en leggers van Leusden en Stoutenburg

Tarief: 1250 VeleHanden punten

- Bunschoten in 1832, grondgebruik en eigendom                               

Kaarten en leggers van Bunschoten en Duist

Tarief: 1400 VeleHanden punten

- Loenen in 1832, grondgebruik en eigendom                                                 

Kaarten en leggers van Loenen, Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland

Tarief: 1400 VeleHanden punten

- Amerongen in 1832, grondgebruik en eigendom

Kaarten en leggers van Amerongen

Tarief: 1400 VeleHanden punten

- Renswoude in 1832, grondgebruik en eigendom

Kaarten en leggers van Renswoude

Tarief: 1250 VeleHanden punten

 

 • GESCHIEDENIS PAULUSABDIJ

- H. Hundertmark en K. van Vliet, de Paulusabdij

Dit kleurrijke boek brengt tot in detail alle resten van de Paulusabdij in kaart die nu nog te zien zijn in het publiekscentrum van Het Utrechts Archief in het centrum van de stad. De Paulusabdij was een van de oudste Benedictijner kloosters in Nederland en maakte deel uit van het beroemde kerkenkruis in middeleeuws Utrecht. Aan de hand van talloze oude en nieuwe kaarten, tekeningen, prenten en foto's wordt de rijke geschiedenis van de Paulusabdij door de eeuwen heen aan het licht gebracht.

Tarief: 2650 VeleHanden punten

- De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht

In deze bundel uit 2011 bijdragen van verschillende auteurs onder andere over handschriften en eetgewoonten in de Paulusabdij en de geschiedenis van  vergelijkbare kloosters.

Tarief: 2000 VeleHanden punten

- Dvd Monnikenwerk  

                                                                   

Film over de totstandkoming van de maquette van de Paulusabdij.

Tarief: 700 VeleHanden punten 

 

 • UTRECHT IN BEELD

- C.C.S. Wilmer, de getekende stad. Utrecht in tekeningen 1900-2000

Een keuze van ruim vierhonderd tekeningen uit de collectie van Het Utrechts Archief die laten zien hoe het beeld van de stad Utrecht tussen 1900 en 2000 ingrijpend veranderde.

Tarief: 3250 VeleHanden punten

- Alles voor de sport. Een beeldbiografie van de Utrechtse judoheld Anton Geesink


Fotobijschriften in Nederlands, Japans en Engels

Tarief: 350 VeleHanden punten

- Stadsgezichten. Utrecht in transitie   

                                    

Foto’s van tien fotografen brengen de veranderingen in de stad in beeld. De foto’s zijn gemaakt in opdracht van de Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht.

Tarief: 1600 VeleHanden punten

- Victor Lansink, de stad uit met het Stichtse lijntje

Wandelgidsje met verschillende etappes tussen de stations Utrecht en Baarn met historische beschrijvingen; verscheen ter gelegenheid van de expositie 'het Stichtse lijntje', een van de oudste spoortrajecten tussen Utrecht en Baarn.

Tarief: 375 VeleHanden punten


 • UTRECHT EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

- Dorus en Reijer Bootsma, Twee werelden – een hongerwinter. Utrechtse dagboeken van vader en zoon, 1944-1945

Met inleiding van historicus Ton H.M. van Schaik over de invloed van de bezetting op het dagelijks leven in Utrecht.

Tarief: 1400 VeleHanden punten

- Ernst Cohen 1869-1944. ‘ Ik had mij vast voorgenomen, niet over mijne toekomst te denken. . '. Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan de Universiteit Utrecht

Op 6 maart 1944 werd Ernst Cohen in Auschwitz vermoord. Prof. dr. E.J. Cohen (1869-1944) was chemicus en vanaf 1902 tot aan zijn emeritaat in 1939 hoogleraar in Utrecht. Hij was één van de zeven Utrechtse hoogleraren van joodse afkomst. Geen van hen overleefde de periode van oorlog en bezetting.

Tarief: 1000 VeleHanden punten

- Ido de Jonge, Utrecht – mei 1945, Dagen van bevrijding


Fotoboek over de bevrijding in Utrecht.

Tarief: 1000 VeleHanden punten


 • GESCHIEDENIS BUITEN UTRECHT

- Schatkamers van Nederland, Historisch kaartwerk van Nederland

 

Cassette met een selectie van 24 kaarten uit de periode 1550 - 1977 en een boek over de achtergronden van de verschillende kaarten en de ontwikkeling van de cartografie.

Tarief: 2500 VeleHanden punten

- Jos de Meyere, Het grafmonument van Reinoud III van Brederode in de Grote Kerk te Vianen 

                                                                    

Het grafmonument van Reinoud III van Brederode en zijn echtgenote Philippotte de la Marck is gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Colyn de Nole in het midden van de 16e eeuw. Het is één van de mooiste grafmonumenten van Nederland.

Tarief: 1800 VeleHanden punten

- Geroepen tot Zending. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de Hervormde zending in Indonesië en elders

Deze gids verscheen in 2010 ter gelegenheid van de voltooiing van een geheel nieuwe inventarisatie van het archief van de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk, de zendingsgenootschappen die daaraan vooraf gingen en de Hervormde zendingsopleidingen. Alle archiven beruten bij Het Utrechts Archief.

Tarief: 1700 VeleHanden punten


 • JEUGDBOEKEN

- Bies van Ede, de drie weesjongens

Jeugdboek over drie jongens en een monster die zijn nest onder de Domkerk zou hebben gemaakt.

Tarief: 1000 VeleHanden punten

- Marianne en Theo Hoogstraten, de honden van graaf Floris

De honden van graaf Floris speelt rond Utrecht en Muiden in 1296.

Tarief: 1150 VeleHanden punten

- Hieke van der Werff, Een nacht in de Domkerk                         

 

Anouk moet een werkstuk maken over geschiedenis. Samen met haar vriendin brengt ze stiekem een nacht in de Domkerk door. Ze blijken niet alleen te zijn. Beetje bij beetje beleven ze tweeduizend jaar geschiedenis van het Domplein.

Tarief: 1000 VeleHanden punten

 

- Thea Beckman, de val van de Vredenborch

Jeugdboek over de gebeurtenissen in en rondom het leven van Trijn van Leemput en het beleg van het gehate kasteel Vredenburg in 1577

Tarief: 1400 VeleHanden punten