Westfriese Lidmaten

Help mee met deze uitdagende klus. Indexeer lidmaatregisters uit Westfriesland, boordevol met gegevens van leden van diverse kerken over de periode 1572-1913.

Stand van zaken

 • 11.913 scans
 • 346 deelnemers

 • 9.736
  • 18.3% Onbruikbaar
  • 81.7% Dubbel ingevoerd
  • 81.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 9.736
  • 18.3% Onbruikbaar
  • 81.7% Dubbel ingevoerd
  • 81.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%

Met dit project vraagt het Westfries Archief uw hulp bij het toegankelijk maken van lidmaatboeken op internet. Het Westfries Archief is het regionaal historisch centrum van Westfriesland met Hoorn, Enkhuizen en Medemblik als bekendste plaatsen.

Wat vragen wij van u?

Sinds augustus 2013 plaatst het Westfries Archief scans van doop, trouw en begraafboeken en van lidmaatboeken op internet. Deze zijn raadpleegbaar via onze website.

Om het zoeken naar een specifieke persoon of familienaam te vergemakkelijken, vragen wij u om de gegevens van de scans te ‘vertalen’ en in een formulier te zetten. Dit kunt u gewoon thuis doen, achter uw eigen computer. De door u ingevulde formulieren worden vervolgens op internet gepubliceerd en dienen als zoekingang (index) van de scans. Publicatie vindt plaats nadat alle scans van 1 boek klaar zijn.

Waarom lidmaatboeken?

De protestantse gemeenten houden bij wie belijdenis gedaan heeft en dus lid is van de kerk. Als iemand verhuist of komt te overlijden wordt dat ook genoteerd. De lidmaatboeken bevatten daarom belangrijke informatie voor genealogen. De boeken kunnen antwoord geven op vragen als ‘waar woonden mijn voorouders’, ‘waar kwamen ze vandaan’ en ‘naar welke plaats verhuisden ze’. Ook kunnen lidmaatboeken aanwijzingen bevatten voor het beroep of een functie van voorouders.

Uitdaging!

Dit project is meer dan zo maar gegevens overtypen. De oudere lidmaatboeken vragen enige kennis van oud schrift. Daarnaast kent deze bron een grote variatie in opzet en structuur. Soms zijn het gewoon lijsten van namen, soms moet u notulen van de kerkeraad lezen.

Maar u hoeft beslist geen super expert te zijn! Door te kiezen voor Makkelijk, Normaal, of Moeilijk kiest u scans op uw eigen niveau.

Wat levert het u op?

Dit project biedt u gelegenheid om een gemeenschap in een stad of dorp in Westfriesland te leren kennen. Wellicht komt u zelfs uw eigen voorouders tegen!

Voor het invoeren en controleren van de scan ontvangt u punten. Voor elke ingevoerde scan krijgt u 3 punten, na controle komen daar 3 extra punten bij. Een controleur krijgt 3 punten per scan. De punten kunt u besteden aan een exclusieve rondleiding in het Westfries Archief, gratis afbeeldingen uit de collectie of iets anders. Een wisselend aanbod van beloningen vindt u op de website van het Westfries Archief.