Westfriezen Geregistreerd

Duizenden inwoners in 33 Westfriese gemeenten. Allemaal terug te vinden in de bevolkingsregisters. Helpt u mee om alle namen doorzoekbaar te maken?

Stand van zaken

 • 128.005 scans
 • 324 deelnemers

 • 105.948
  • 17.2% Onbruikbaar
  • 82.8% Dubbel ingevoerd
  • 82.8% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 105.948
  • 17.2% Onbruikbaar
  • 82.8% Dubbel ingevoerd
  • 82.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

Met dit project vraagt het Westfries Archief uw hulp bij het doorzoekbaar maken van bevolkingsregisters op internet. Het Westfries Archief is het regionaal historisch centrum van Westfriesland met Hoorn, Enkhuizen en Medemblik als bekendste plaatsen. Op onze website is veel genealogische informatie te vinden. Met het indexeren van de bevolkingsregisters kunnen bezoekers van onze website nog meer informatie over hun voorouders op een gemakkelijke en snelle manier vinden.

Wat vragen wij van u?

Sinds halverwege de negentiende eeuw hielden gemeentes bevolkingsregisters bij. Gemeenteambtenaren noteerden in deze registers wie er binnen de gemeentegrenzen woonden. Per huishouden legden zij allerlei gegevens vast over de personen in dat huishouden. Uiteraard voor- en achternaam, geboortedatum en –plaats, maar ook zaken zoals beroep, godsdienst en adres. Ook het overlijden of verhuizen van een persoon werd vastgelegd, waarbij zij vaak de naam van deze personen doorhaalden. Aan het eind van de jaren dertig van de twintigste eeuw stapten de gemeentes over op persoonskaarten, gegevens van personen werden vanaf dat moment niet meer bijgehouden per huishouden.

Het Westfries Archief heeft de scans van alle bevolkingsregisters online gezet, deze lopen vanaf ongeveer 1840 tot eind jaren dertig van de twintigste eeuw. Daarnaast zijn er dienstbodenregisters, volkstellingregisters en gezinskaarten.  Alle registers zijn sinds 2017 digitaal in te zien op de website van het Westfries Archief. Maar om de scans te kunnen doorzoeken op een specifieke persoon of familienaam moeten de gegevens eerst worden ingevoerd. Wij vragen u om de gegevens van de scans te ‘vertalen’ en in een formulier te zetten. Dit kunt u gewoon thuis doen, achter uw eigen computer. De door u ingevulde formulieren worden vervolgens op internet gepubliceerd en dienen als zoekingang (index) van de scans. Publicatie vindt plaats op de website van het Westfries Archief nadat alle scans van 1 boek klaar zijn.

Wat levert het u op?

Dit project biedt u de gelegenheid om de inwoners van een stad of dorp in Westfriesland te leren kennen. Wellicht komt u zelfs uw eigen voorouders tegen!

Voor het invoeren en controleren van de scan ontvangt u punten. Voor elke ingevoerde scan krijgt u drie punten, na controle komen daar drie extra punten bij. Een controleur krijgt drie punten per scan. De punten kunt u besteden aan een exclusieve rondleiding in het Westfries Archief, de Westfriese Memory, geselecteerde boeken of iets anders. Een wisselend aanbod van beloningen vindt u op de website van het Westfries Archief.