Officiersboekjes Nationaal Militair Museum 1811-1940

Help het Nationaal Militair Museum (NMM) bij het toegankelijk maken van honderden officiersnamen met informatie over hun rang, loopbaan, regiment en aanstellingsdatum uit de officiersboekjes uit de periode van 1810-1940

Current status

 • 54.202 scans
 • 402 participants

Project info

Help het NMM de officiersboekjes toegankelijk te maken.

Officiersboekjes

Het nieuwe Nationaal Militair Museum is sinds enige jaren gevestigd in Soesterberg. Het museum wil graag haar bronnen toegankelijk maken voor een groot publiek. Het museum heeft een omvangrijke collectie “officiersboekjes”. Deze officiersboekjes bevatten veel informatie over onder andere de rang, standplaats en aanstellingsdatum van officieren in het Nederlands leger vanaf 1725. De boekjes uit de periode voor 1810 zijn reeds digitaal doorzoekbaar op www.NederlandsMilitairErfgoed.nl. Hier kunt u zien hoe de gegevens die u gaat invoeren uiteindelijk gebruikt gaan worden. De boekjes uit de periode 1810-1940 zijn al wel gedigitaliseerd, maar moeten nog doorzoekbaar gemaakt worden.

Th. M. Van Goor den Oosterlingh

Door aan dit project mee te werken zorgt u ervoor dat een nog groter deel van de collectie officiersboekjes voor het publiek doorzoekbaar wordt. Zo wordt het mogelijk de loopbaan van vele voorouders te achterhalen en kan men nagaan in welk regiment officieren zaten. Er kan op alle gegevens uit de boekjes gezocht worden, wat zowel handig is voor de amateur als de professionele onderzoeker.

Als een officiersboekje uit een bepaald jaar volledig is ingevoerd en gecontroleerd, kunt u dit terugvinden en doorzoeken op www.NederlandsMilitairErfgoed.nl

Foto van J.W. Poser, officier van gezondheid. Gemaakt in 1899

Welke informatie vindt u terug in de officiersboekjes?

Omdat de officiersboekjes die in dit project zijn opgenomen uit verschillende periodes komen, verschillen de boekjes onderling van opzet. U kunt zich voorstellen dat een boekje uit 1816 er anders uitziet, en wellicht ook iets andere informatie bevat dan een boekje uit 1936. Het is dus een divers en soms lastig en wat weerbarstig, maar zeker  interessant project. De belangrijkste altijd aanwezige informatie op de scan zijn de naam, rang en aanstellingsdatum van de militair. Deze drie onderdelen zijn verplicht om in te vullen. Alle andere gegevens komen niet op elke scan voor, waardoor een groot deel van het invoerformulier optioneel is.

Boek

Hieronder staat de lijst met velden die op het door u in te vullen formulier voorkomen. Zie voor meer informatie de werkinstructie die u hiernaast kunt downloaden.

 • Naam
 • Rang/Functie Kapitaal (staat boven een rij officieren met dezelfe rang)
 • Rang/Functie voor      (staat vóór de naam van de officier)
 • Rang/Functie achter   (staat achter de naam van de officier)
 • Aanstellingsdatum
 • Onderscheiding          (Neem deze over zoals getoond op de scan, maar zonder spaties of punten,
 •                                   behalve de punten en accenten die tussen de haakjes staan)
 • Paginatitel                 (meestal de naam van het regiment)
 • Legeronderdeel          (het nummer of letter van het bataillon/escadron vóór de datum)
 • Provincie
 • Plaats/fort
 • Overig                        (o.a. de handgeschreven opmerkingen, als "Aantek.: ....... "

Hoe wordt u beloond?

Voor elke volledig ingevulde scan krijgt u 3 punten en na controle nogmaals 3 punten. Voor het nakijken van scans zijn ook punten te verdienen, u krijgt 2 punten voor elke nagekeken scan. Met deze punten kunt u scans downloaden via de webshop op de site Nederlands Militair Erfgoed.

Meer informatie

Meer informatie over de voortgang van  het project  krijgt u via de nieuwsbrief van VeleHanden en op www.NederlandsMilitairErfgoed.nl.

Foto van een jonge officier, gemaakt tussen 1920 en 1930.