Bevolkingsregisters Amsterdam 1853-1863

Ook alle bewoners van de Amsterdamse gangen, kelders en grachtenpanden uit de periode 1853-1863 moeten aan de vergetelheid worden onttrokken! Helpt u mee?

Current status

 • 81.754 scans
 • 504 participants

Project info

Meer bevolkingsregisters!

In de bevolkingsregisters van Amsterdam werden per adres alle bewoners ingeschreven. Eens in de zoveel tijd stapte men over op een nieuw systeem met nieuwe registers, vandaar dat er meerdere series bestaan. 

Er zijn al indexen gemaakt op de series Bevolkingsregisters 1851-1853 en Bevolkingsregisters 1874-1893 (gemaakt door de deelnemers aan het VeleHanden-project Amsterdamse Bevolkingsregisters 1874-1893). Met de registers uit dit project komen we een stap dichterbij een complete doorzoekbare bevolkingsregistratie van Amsterdam, van de 16e eeuwse doop-, trouw- en begraafregisters tot de meer recente gegevens zonder beperking op de openbaarheid.

De huisnummering van 1853

Let op: De huisnummers in de adressen van 1853 zijn niet de nummers van nu! In deze periode kwam er een nieuw systeem waarin per buurt (aangeduid met één of twee letters) men de huizen opnieuw bij 1 begon te nummeren.  Aangezien een lange straat of gracht in meerdere buurten kon liggen konden die adressen dus ook op meerdere plaatsen in de stad voorkomen en moest men altijd de combinatie van straatnaam, huisnummer én buurtcode onthouden. Amsterdammers snapten er niets van en bezoekers van de stad nog minder. In 1875 werden alle huizen gelukkig nog een keer omgenummerd, en vanaf die tijd zijn de huisnummers grotendeels ongewijzigd gebleven.

Zie voor meer informatie over de nummering ook de handleiding op de index op de Bevolkingsregisters 1851-1853.

Hoe werkt het?

Van een scan moeten het adres plus alle ingeschreven personen worden ingevoerd. Soms hebt u geluk: dan staat er maar één persoon ingeschreven op dit adres, maar het kan ook een volgeschreven bladzijde zijn.  

Als er naam is doorgestreept betekent dit dat iemand binnen de periode 1853-1863 verhuisd is. Ook deze doorgestreepte namen worden ingevoerd. Let op: een persoon kan meerdere keren verhuizen en weer terugkomen en weer ingeschreven worden op hetzelfde adres. Iemand kan dus meerdere keren voorkomen op één pagina en wordt dan ook meerdere keren ingevoerd.  

Wat levert het project op?

Uiteindelijk wordt via VeleHanden een index gerealiseerd met daarin de volgende gegevens van de bewoners van Amsterdam:

 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Achternaam
 • Tussenvoegsels
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Tussentijds zullen de ingevoerde namen al worden toegevoegd aan de groeiende index op de website van het Stadsarchief Amsterdam.

De registers zelf bevatten nog meer informatie. Met deze index kunnen de volgende gegevens in de Bevolkingsregisters worden teruggevonden:

 1. Volgnummer
 2. Naam
 3. Voornamen
 4. Geboortedatum en –jaar
 5. Geboorteplaats
 6. Godsdienst
 7. Beroep
 8. Datum van vestiging
 9. Datum van overlijden of vertrek
 10. Vorige adres binnen de gemeente (Buurtletter + huisnummer)
 11. Nieuw adres (Buurtletter + huisnummer) of woonplaats

Wat levert het u op?

Per ingevoerde scan ontvangt u 2 VeleHanden-punten en na controle ontvangt u er nog eens 2. Een controleur ontvangt ook 2 punten per gecontroleerde scan. Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert 1 punt op.

Punten verdiend in dit project kunnen worden ingewisseld voor tegoed op deze pagina van de Archiefbank van Stadsarchief Amsterdam. Hierbij staan 25 VeleHanden-punten gelijk aan 1 credit.