Bevolkingsregisters Amsterdam 1864-1874

De aller- allerlaatste serie Bevolkingsregisters van Amsterdam. Helpt u mee om de online index op de Bevolkingsregisters compleet te maken?

Current status

 • 98.914 scans
 • 540 participants

Project info

Laatste reeks bevolkingsregisters

In de bevolkingsregisters van Amsterdam werden per adres alle bewoners ingeschreven. Eens in de zoveel tijd stapte men over op een nieuw systeem met nieuwe registers, vandaar dat er meerdere series bestaan.

Er zijn al indexen gemaakt op de series Bevolkingsregisters 1851-1853,Bevolkingsregisters 1853-1863 (gemaakt door deelnemers aan het VeleHanden-project Amsterdamse Bevolkingsregisters 1853-1863) en Bevolkingsregisters 1874-1893 (gemaakt door de deelnemers aan het VeleHanden-project Amsterdamse Bevolkingsregisters 1874-1893). Ook de registers van de in 1921 Geannexeerde gemeenten zijn door VeleHanden-deelnemers ingevoerd in het project Buitenlui: Geannexeerde Gemeenten Amsterdam.

Met de registers uit dit project maken we de index op de Bevolkingsregisters compleet. Hiermee komen we een belangrijke stap dichterbij een complete doorzoekbare bevolkingsregistratie van Amsterdam, van de 16e eeuwse doop-, trouw- en begraafregisters tot de meer recente gegevens zonder beperking op de openbaarheid.

Hoe werkt het?

Het adres staat in deze registers niet bovenaan de pagina, zoals bij eerdere series het geval was, maar in kolom 13. Deze kolom is ingedeeld op: straatnaam, buurtcode, huisnummer. Omdat in 1875 de huisnummering veranderde is vaak met potlood het huisnummer doorgestreept en gecorrigeerd. Soms wijzigde ook de straatnaam. In dit project voeren we beide adresgegevens in.

De concordantie tussen de verschillende huisnummeringen in Amsterdam staat online: https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/archief/downloads/omnummerregister/  

Van een scan moeten alle ingeschreven personen worden ingevoerd. Soms hebt u geluk: dan staat er maar één persoon ingeschreven op dit adres, maar het kan ook een volgeschreven bladzijde zijn.

Als er naam is doorgestreept betekent dit dat iemand binnen de periode 1864-1874 verhuisd is. Ook deze doorgestreepte namen worden ingevoerd. Let op: een persoon kan meerdere keren verhuizen en weer terugkomen en weer ingeschreven worden op hetzelfde adres. Iemand kan dus meerdere keren voorkomen op één pagina en wordt dan ook meerdere keren ingevoerd.

Wat levert het project op?

Uiteindelijk wordt via VeleHanden een index gerealiseerd met daarin de volgende gegevens van de bewoners van Amsterdam:

 • Adressen

 • Achternaam

 • Tussenvoegsels

 • Voornamen

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

Tussentijds zullen de ingevoerde namen al worden toegevoegd aan een groeiende index op de website van het Stadsarchief Amsterdam. Wanneer deze online komt, kondigen we dat aan op het forum.

De registers zelf bevatten nog meer informatie. Met deze index kunnen de volgende gegevens in de Bevolkingsregisters worden teruggevonden, per kolom:

 1. Volgnummer

 2. Datum van inschrijving

 3. Familienaam

 4. Voornamen

 5. Geslacht

 6. Relatie tot het hoofd van het gezin

 7. Geboortedatum en –jaar

 8. Geboorteplaats

 9. Burgerlijke staat

 10. Datum verandering burgerlijke staat

 11. Godsdienst

 12. Beroep

 13. Adres (straat, wijk, huisnummer)

 14. Datum van vestiging

 15. Vorige woonplaats

 16. Datum van vertrek

 17. Nieuwe woonplaats

 18. Datum van overlijden

 19. Verhuizing binnen de gemeente

 20. Opmerkingen

Wat levert het u op?

Per ingevoerde scan ontvangt u 2 VeleHanden-punten en na controle ontvangt u er nog eens 2. Een controleur ontvangt ook 2 punten per gecontroleerde scan. Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert 1 punt op.

Een tentoonstelling van het Stadsarchief kan bezocht worden tegen inlevering van een print van een coupon à 250 VeleHanden-punten.

Andere mogelijkheden voor besteding van punten verdiend in dit project zullen gedurende het project op deze pagina en op het forum worden gepubliceerd.