Bredase notarissen 1843-1905

Stadsarchief Breda heeft de repertoria gescand van notarissen die in de periode 1843 – 1905 in Breda gevestigd waren. Help jij mee om deze belangrijke bronnen digitaal doorzoekbaar te maken?

Current status

 • 3.501 scans
 • 212 participants

 • 3.295
  • 5.9% Unusable
  • 94.1% Double entered
  • 94.1% Validated data
  Double entered 100%
 • 3.295
  • 5.9% Unusable
  • 94.1% Double entered
  • 94.1% Validated data
  Validated data 100%

Project info

 

Bredase notarissen 1843-1905

 

Doel van het project 

Notariële archieven zijn belangrijke informatiebronnen bij stamboom- en huizenonderzoek. Ze helpen een beeld te vormen van hoe mensen leefden. Aan de hand van testamenten, huwelijkse voorwaarden en financiële transacties krijg je een indruk van de sociaaleconomische situatie van je voorouders. Niet verwonderlijk dat de notariële archieven veel worden geraadpleegd! Een goede digitale toegang is daarbij heel behulpzaam.  

Na afronding van het project worden de repertoria beschikbaar gemaakt op de website van Stadsarchief Breda en via wiewaswie.nl

De Bredase notariële archieven 

Vanaf de middeleeuwen werden notarissen in Nederland officieel aangesteld door de overheid. Daarmee werden ze bevoegd om aktes op te stellen die bewijskracht hadden. Notarissen waren verplicht om een zogenaamd protocol bij te houden van de door hen opgestelde akten. Daarnaast speelde de schepenbank een grote rol in de vrijwillige rechtspraak, bijvoorbeeld in het vastleggen van onroerendgoedtransacties. Dit veranderde in 1811 met de invoering van de Franse wet op het notarisambt (Breda maakte van 1810-1813 deel uit van Frankrijk). Vanaf toen verschoof het opmaken van aktes op het gebied van vrijwillige rechtspraak bijna geheel naar de notarissen. De notariële archieven van Breda en omliggende gemeenten zijn vanaf einde van de zestiende eeuw grotendeels bewaard gebleven. 

Wat zijn repertoria 

Met de invoering van de wet op het notarisambt werd de notaris verplicht om jaarlijks een overzicht te maken van de door hem afgegeven aktes. Zo’n overzicht noemen we een repertorium. Het repertorium vermeldt per akte de datum, de aktesoort en een korte samenvatting met daarin de personalia van betrokken partijen. Ook staat er beschreven of de partijen het originele exemplaar (afgegeven ‘in originali’ of ‘en brevet’) hebben meegekregen, of een afschrift van de moederakte (afgegeven ‘in minuut’). Van de meeste akte gaf de notaris een afschrift (grosse) mee aan de betrokkenen. Het moederexemplaar (de minuut) bleef bij de notaris in bewaring. In sommige gevallen gaf hij de originele, door de partijen ondertekende akte mee en hield hij zelf geen kopie achter. Deze laatstgenoemde aktes vind je dus alleen terug in het repertorium maar niet in het archief van de notaris.  

Waarom zou jij meedoen aan dit project? 

Als deelnemer aan Vele Handen ben je behulpzaam, leergierig en geïnteresseerd in (lokale) geschiedenis en/of oud schrift. Meedoen aan dit project geeft je een beeld van wat er allemaal te vinden is in de notariële archieven. Dat helpt je weer verder met je eigen onderzoek. De aktes zijn uiteraard handgeschreven dus je zult je vaardigheden op het gebied van oud schrift kunnen trainen. Door de veelzijdigheid aan aktes en handschriften is het een afwisselende klus! 

Als dank 

Voor het invoeren en controleren van de scans ontvang je punten. Voor elke ingevoerde scan krijg je drie punten, na controle komen daar drie punten bij. Een controleur krijgt drie punten per scan. De punten kun je inwisselen voor coupons, waarmee je een van onderstaande beloningen kunt bestellen. Dat gaat als volgt: 

 • Ga naar het tabblad ‘puntenoverzicht’. 
 • Klik hier bij het betreffende project op de knop ‘meer’; vervolgens vul je het vereiste aantal punten voor de gewenste beloning in.  Klik op ‘maak’ en sla de coupon op als bijlage. 
 • Plaats je bestelling vervolgens via een mail aan Stadsarchief Breda waarin je de beloning van je keuze vermeldt, je adres en als bijlage je coupon. 

Je ontvangt je beloning thuis per post. Het aantal vermelde punten is inclusief verzendkosten. 

Product 

Benodigd aantal punten 

Machtig en dienstbaar - de Bredase elite tussen 1350 en 1550 (boek) 

1000 

Ginder' t vreêverbont bezegelt (boek), essays over de betekenis van de Vrede van Breda 1667 

2000 

Foto-afdruk op 40x50 cm (fine art print van een foto naar keuze uit onze collectie ,mits de privacy en auteursrechten dit toestaan, op Hahnenmühler photorag 305 grams papier) 

3000