Fotocollectie Museum Vliegbasis Deelen

Het Museum Vliegbasis Deelen vertelt de geschiedenis van de vliegbasis Deelen, die vlakbij Arnhem ligt. De vliegbasis was erg belangrijk in de Tweede Wereldoorlog en heette toen Fliegerhorst Deelen. Het museum bezit een grote collectie militaire voorwerpen en bodemvondsten, waaronder vliegtuigwrakstukken. De collectie foto's, fotoalbums, dia's en documenten werd in 2021 ingescand maar de scans zijn onvoldoende beschreven en nog niet gekoppeld aan trefwoorden. Daarvoor vragen wij om hulp! We willen graag vastleggen wat er op de foto's te zien is, wie er is afgebeeld en waar-en-wanneer de foto is genomen. Helpt u mee om de foto's te beschrijven? Het verhaal erbij verbetert de bruikbaarheid en de historische waarde van de fotocollectie. Ons museum is blij met uw hulp. Alvast onze dank daarvoor! PS: Om een indruk te geven van de aard van de afbeeldingen zijn enkele fotocollages gemaakt. Deze zijn op de Vele Handen projectpagina beschikbaar met deze bestandnaam: Deelen, collages bij intro Vele Handen.pdf

Current status

 • 7.580 scans
 • 112 participants

 • 7.428
  • 2% Unusable
  • 98.2% Double entered
  • 98% Validated data
  Double entered 100%
 • 7.428
  • 2% Unusable
  • 98.2% Double entered
  • 98% Validated data
  Validated data 100%

Project info

Introductie van het fotoarchief

Het fotoarchief van de stichting Museum Vliegbasis Deelen omvat meer dan vijfduizend foto’s. Oorspronkelijk was het archief erop gericht om vliegtuigbergingen voor te bereiden en te documenteren. Het archief had de luchtoorlog 1940-1945 als focus. Vanaf 1995 kwam het museum door schenkingen en door aankopen in het bezit van de nalatenschappen van oud-militairen en van andere particuliere verzamelingen. De schenkingen zijn in veel gevallen afkomstig van oud-militairen die in de Koude Oorlogperiode bij de Koninklijke Luchtmacht gediend hebben. De particuliere verzamelingen hebben meestal betrekking op de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en de luchtoorlog '40-'45 in het bijzonder.

In het jaar 2021 is het fotoarchief van het museum ingescand met de bedoeling om de afbeeldingen toegankelijk te maken voor het publiek. Het grootste deel van de foto's zijn authentieke opnamen, die elders niet beschikbaar zijn. De kwaliteit van de opnamen is uiteenlopend, maar in fotoarchief (= beeldbank) behoren alleen ongerasterde opnamen te zijn opgenomen. Gerasterde foto's zien wij als drukwerk (=document), maar er zijn twijfelgevallen die toch als foto zijn aangemerkt. Er zijn ook honderden fotonegatieven in bezit van het museum, maar meestal zal slechts een afdruk bewaard zijn gebleven. 

Vraagstelling

Het museum vraagt nu de hulp van deskundige vrijwilligers om de foto’s te beschrijven. Zonder informatie is het moeilijk om de context bij de foto te begrijpen en om een foto terug te vinden. Het helpt het museum enorm wanneer u objectief beschrijft wat er op de foto zichtbaar is, er informatie bij te zoeken en door er trefwoorden aan te verbinden.

Tijdens het voorbereiden van de scans zij bij elkaar behorende foto’s zo veel als mogelijk bij elkaar gehouden en na elkaar gescand. Als er gegevens op vermeld staan, is ook de achterkant van foto’s ingescand. Later zijn er voor de verschillende interessegroepen categorieën gevormd met scans rond eenzelfde thema.

Door bij te dragen aan ons Vele Handen - project helpt u het museum om de collectie doorzoekbaar te maken en de foto's beschikbaar te maken voor onderzoek of publicatie. Als dank zullen wij voor de meest betrokken vrijwilligers een rondrit organiseren langs de vele rijksmonumenten aan de randen van vliegbasis Deelen. Dit met een historische autobus en wanneer de omstandigheden een groepsactiviteit mogelijk maken.

Alvast onze dank voor uw hulp!

 

TIP 1: Stel de eigen interesse onder het tabblad 'Voorkeuren'. De getoonde afbeeldingen zullen hierop worden afgestemd. De 'Voorkeuren' kunnen weer worden aangepast als later de wens opkomt om een andere categorie foto's voorgeschoteld te krijgen.

TIP 2: Er staat veel informatie rondom iedere foto, daardoor is er weinig ruimte om alle opties van de rolluikjes te tonen. Gebruik de CTRL toets tegelijk met het scroll-wieltje op de muis om uit te zoomen en meer informatie op het scherm te krijgen.

 

Beschrijving van de categoriën

Korte beschrijving van de categorie ‘Bodemvondsten’:

 • omvat 1.837 scans
 • betreft vliegtuigbergingen en andere opgravingen, merendeels uit de jaren 1987 tot en met 1997

Korte beschrijving van de categorie ‘Oorlogsherinneringen’:

 • omvat 3.388 scans
 • betreft grotendeels privéfoto’s van militairen in Nationaal Socialistische dienst (1940-1945)
 • LET OP: deze categorie bevat ook enkele confronterende foto’s waarop oorlogsslachtoffers te zien zijn

Korte beschrijving van de categorie ‘Koude oorlog’:

 • omvat 1.500 scans
 • betreft de Nederlandse strijdkrachten in de periode 1945-1989

Korte beschrijving van de categorie ‘Infrastructuur’:

 • omvat 817 scans
 • betreft militaire gebouwen en installaties voor de luchtverdediging

Korte beschrijving van de categorie ‘Vliegtuigen’

 • omvat 582 scans
 • betreft foto’s waarop vliegtuigen en helikopters centraal staan

Korte beschrijving van de categorie ‘Van alles wat’

 • omvat 848 scans
 • betreft foto’s die voor de collectie relevant werden bevonden maar niet in een andere categorie werden ingedeeld