Post van Weldadigheid

Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

Current status

  • 135.321 scans
  • 458 participants

Project info

Post van Weldadigheid

Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun arme voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

Koloniën van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid is in 1818 opgericht om paupers een kans te geven zich te ontworstelen aan een arm bestaan. Nergens ter wereld is al vanaf het begin van de negentiende eeuw zo'n grootschalig experiment uitgevoerd om met landbouw de armoede te bestrijden. Mannen, vrouwen, weeskinderen, gezinnen met kinderen en veteranen werden vanuit het hele land opgestuurd naar de Koloniën in Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen en Ommerschans. Door te werken op het land werden ze opgevoed tot nuttige en arbeidzame burgers.

Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid

Elk jaar komen veel onderzoekers naar het Drents Archief in Assen om te speuren naar het reilen en zeilen van hun voorouders in de Koloniën van Weldadigheid. Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid is zo’n 400 strekkende meter groot. Een rijke bron met gedetailleerde gegevens over personen uit de onderkant van de samenleving. Het archief was van onschatbare waarde voor het schrijven van de succesroman Het pauperparadijs van Suzanna Jansen en De Proefkolonie van Wil Schackmann. Het Drents Archief in Assen, museum De Koloniehof in Frederiksoord en het Gevangenismuseum in Veenhuizen werken samen om het erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid te bewaren en aan bezoekers te presenteren.

De brieven

De brieven vormen de ruggengraat van het archief. Over alle zaken die binnen de Koloniën aan de orde kwamen werd wel gecorrespondeerd. Ze geven een schat aan informatie over persoonlijk leven en persoonlijk leed van gewone mensen die normaal gesproken niet in archieven voorkomen. Ze laten een intrigerend beeld zien van een maatschappij waarin de bovenklasse – geheel in lijn met het verlichtingsidee – de onderklasse wilde opvoeden.

U kunt meehelpen om de ingekomen brieven uit de periode 1818-1847 doorzoekbaar te maken! Het gaat om 140.000 scans met naar schatting 300.000 persoonsnamen. Na afloop van het project zijn de brieven doorzoekbaar op naam via de site AlleDrenten.nl.

Wat is er al gedaan?

Vrijwilligers van het Drents Archief en de Maatschappij van Weldadigheid hebben gedeeltes van het archief al ingevoerd, zoals de signalementkaarten van bedelaars rond het jaar 1900 en de stamboeken van de vrije kolonisten. Die gegevens zijn te vinden op AlleDrenten.nl.
Afgelopen jaren zijn 300 archiefdozen met ingekomen brieven gescand en zijn enkele vrijwilligers van het Drents Archief begonnen met het invoeren van de gegevens. Wij vragen daarom uw hulp om deze klus te klaren!

Wat levert het u op?

De Koloniën van Weldadigheid proberen een plek te bemachtigen op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid is onderdeel van dit erfgoed. U helpt mee om dit toegankelijk te maken voor nazaten, wetenschappers en andere geïnteresseerden in dit unieke sociale experiment. 

Punten

Daarnaast verdient u voor uw tijd en inzet natuurlijk ook de Vele Handen punten. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor verschillende activiteiten en producten. In een later stadium wordt u op de hoogte gesteld van de precieze inhoud van de beloningen.

Column kolonioloog

Wil Schackmann kent het archief van de Maatschappij van Weldadigheid op z’n duimpje en kan als geen ander vertellen over het wel en wee van de bewoners. Als ‘kolonioloog’ deelt hij wekelijks verhalen en opmerkelijke zaken met de deelnemers aan dit project en hij gaat in op inhoudelijke vragen over de brieven.

U vindt de wekelijkse column van de kolonioloog bij de Mededelingen in de rechterkolom.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe