HISGIS Drenthe kadastrale registers 1832

Help de Fryske Akademy en het Drents Archief met het indexeren van de oudste perceelregisters op eigenaarsnaam, perceelgrootte en waarde zodat ze na koppeling met de gedigitaliseerde kaarten op www.hisgis.nl geraadpleegd kunnen worden.

Current status

  • 4.838 scans
  • 203 participants

Project info

HISGIS Drenthe kadastrale registers 1832

Bouw mee aan HISGIS Drenthe door het invoeren van namen, nummers en andere perceelgegevens uit de oudste kadastrale perceelregisters.

De Fryske Akademy en het Drents Archief ontwikkelen samen HISGIS Drenthe, als deel van HISGIS Nederland. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart.

Wat zijn OAT's?

In het hier aangeboden Drentse project worden de zogenoemde Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT’s) geïndexeerd voor het twee derde deel van Drenthe dat nog niet in HISGIS is opgenomen. In deze OAT’s, die per kadastrale gemeente zijn opgezet, zijn alle percelen geregistreerd onder vermelding van nummer, eigenaar, woonplaats van de eigenaar en diens beroep. Verder vindt men er gegevens in die verband houden met de belastingheffing, zoals de oppervlakte van elk perceel en het gebruik ervan (o.a. huis, bouwland, tuin, oven, gebouw). Al deze informatie moet worden ingevoerd. Na invoering wordt deze informatie gekoppeld aan de reeds gedigitaliseerde kadasterkaarten, zodat deze als een historische tomtom voor publiek gebruik op internet gepresenteerd kunnen worden. Nuttig voor genealogen, heemkundigen, landschapshistorici, erfgoedbeheerders, archeologen, sociaalhistorici en wie al niet meer. Zie daarvoor op www.hisgis.nl het al ontsloten deel van Drenthe, alsook Friesland, Groningen en Overijssel, waarop het nu aan te pakken gebied moet aansluiten.

 

Wat is het doel van het project?

Elke OAT bevat 28 kolommen, waarvan er door de vrijwilligers 11 per record worden ingevoerd. In een aanvullend geautomatiseerd traject worden dan op de Fryske Akademy nog enkele andere belangrijke cijfermatige kolommen ingevuld. In totaal gaat het om 90.000 percelen of records, van 17 Drentse kadastrale gemeenten, beschreven in zo’n 5.000 bladen of scans.

Wat levert het u op?

Voor elk ingevoerde scan ontvangt men 2 Vele Handen-punten. Na controle en goedkeuring krijgt men nogmaals 2 Vele Handen-punten. De controleur krijgt voor elk gecontroleerde scan 3 Vele Handen-punten.

De prestatiegegevens worden in statistieken verwerkt en op de website getoond.

Voor de doorzetters zullen we in elk geval één of meer lezingenavonden organiseren tegen de verzamelde Vele Handen punten. De verzamelde / resterende punten blijven ook geldig voor volgende HISGIS-projecten.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid tegen inlevering van Vele Handen punten een glossy afdruk van een minuutplan van 1832 naar keuze (van geheel Nederland mogelijk, mits aanwezig).

Bijwonen lezing (inclusief koffie): 750 VeleHanden punten 
Afdruk van een minuutplan op A3 of A2 formaat: 1.500 /2.500 VeleHanden punten