Traliewerk / Traaljewurk

Eeuwenlang bevolkten veel kostgangers de diverse Friese gevangenissen. Je vindt de namen en bijbehorende informatie van verdachten en veroordeelden terug in de inschrijfregisters van de betreffende gevangenis. Deze registers uit het zogeheten Gevangeniswezen zijn vanaf 1797 bewaard gebleven in ons archief. Help jij mee om deze gegevens hier uit te halen en zo voor iedereen toegankelijk te maken? Wellicht kom je nog een voorouder tegen…

Current status

 • 41.745 scans
 • 633 participants

 • 12.260
  • 0.1% Unusable
  • 29.4% Double entered
  • 22.3% Validated data
  Double entered 29.5%
 • 9.314
  • 0.1% Unusable
  • 29.4% Double entered
  • 22.3% Validated data
  Validated data 22.4%
Participate in this project

Project info

Gevangenisregisters in Friesland 1797-1930                                          

De namen van verdachten en veroordeelden vind je terug in de inschrijfregisters van het zogeheten Gevangeniswezen. Deze registers zijn in Friesland bewaard gebleven vanaf 1797. In de registers kom je niet alleen namen tegen van Friezen maar van personen uit heel Nederland. 

Tresoar heeft zowel de inschrijfregisters als de controleboeken van de diverse gevangenisinstellingen laten digitaliseren en we vragen jullie, als vrijwilligers, om de gegevens bij de scans in te voeren. Op die manier kunnen we alle gegevens toegankelijk maken voor iedere geïnteresseerde onderzoeker.  

Wat zijn gevangenisregisters? 

Deze registers vormen de kern van de administratie van het gevangeniswezen, ze zijn in Friesland bewaard gebleven van eind 18de eeuw tot de 20ste eeuw.  

De registers bevatten naast de naam van de persoon ook informatie als geboortedatum- en plaats, woonplaats, beroep en vaak ook de namen van de ouders of (ex-) partner . Natuurlijk vind je hierin ook gegevens over het begane misdrijf of overtreding en de veroordeling en opgelegde straf. Daarnaast staan in verschillende registers het signalement van de gevangenen beschreven. Al met al een mooie bron voor zowel historische als wetenschappelijke onderzoekers. 

Gescande inschrijfregisters:

Leeuwarden: Blokhuis 1797-1805 
Leeuwarden: Huis van Arrest   
Leeuwarden: Huis van Justitie   
Leeuwarden: Provoosthuis   
Leeuwarden: Huis van Bewaring   
Leeuwarden: Tuchthuis   
Leeuwarden: Huis van Correctie   
Leeuwarden: Hulpstrafgevangenis   
Leeuwarden: Huis van Opsluiting en Tuchtiging /Bijzondere Strafgevangenis  
Harlingen: Huis van Bewaring    
Heerenveen: Huis van Arrest 
Heerenveen: Huis van Bewaring  
Heerenveen: Huis van Correctie  
Heerenveen: Strafgevangenis  
Sneek: Huis van Arrest   
Sneek: Huis van Bewaring   
Sneek: Huis van Correctie   
Sneek: Strafgevangenis  

Controleregisters 

Naast de inschrijfregisters zijn ook de controleboeken gescand. 
De controleregisters bevatten deels dezelfde gegevens als de reguliere inschrijfregisters maar ook belangrijke informatie over de werkzaamheden die door gedetineerden werden verricht, de beloning die zij daarvoor ontvingen en eventuele disciplinaire maatregelen die werden getroffen naar aanleiding van hun gedrag.  

Invoer en meedoen 

De gevangenisregisters- en controleregisters uit het Gevangeniswezen, ongeveer 13 meter in totaal, leveren in totaal zo’n 40.000 scans op en geschat wordt zo’n 200.000 namen. 
De scans worden in kleur aangeleverd met daarbij de in te vullen velden.  

Wil je meedoen, dan vragen we je een account aan te maken. Neem van te voren de handleiding zorgvuldig door. 
Ben je ingelogd dan kun je beginnen met het invoeren van de gegevens uit de scans. Over het algemeen zijn de teksten redelijk goed leesbaar, maar bij twijfel kun je de handleiding en / of lijst met woonplaatsen raadplegen. 

Nadat het project afgerond is zullen de gegevens beschikbaar komen op de website www.allefriezen.nl zodat iedereen hier gebruik van kan maken.  

We vinden het leuk als je mee wilt helpen om deze boeven een plekje te geven! 

 

Namens het projectteam alvast hartelijk dank!