Van de Wieg tot het Graf

Drie mijlpalen in een levensweg: geboorte, huwelijk en de dood. Gemeenten houden deze gebeurtenissen al twee eeuwen nauwkeurig bij. Het Gelders Archief wil al deze levens uit de vergetelheid halen en op onze website zetten. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we al meerdere keren de hulp van honderden bevlogen vrijwilligers ingeschakeld. Helpt u mee in onze volgende grote indexeringsslag?

Current status

  • 266.814 scans
  • 767 participants

Project info

Van de wieg tot het graf

Een project in drie aktes

De Burgerlijke Stand

De burgerlijke stand was één van de bestuurlijke innovaties van de Franse Revolutie. Onder het bewind van Napoleon deed het systeem in Nederland vanaf 1811 zijn intrede. Alle geboortes, huwelijken en sterfgevallen werden voortaan door gemeenteambtenaren vastgelegd in officiële aktes.

Die aktes vormen een schat aan informatie voor genealogisch onderzoekers. Volledige namen, plaatsen, datums, leeftijden, namen van ouders, (ex-)partners en beroepen zijn allemaal af te leiden uit de burgerlijke stand. Door die gegevens digitaal toegankelijk te maken is het mogelijk om aktes snel en eenvoudig te vinden en onderling te vergelijken.

Wat gaan we doen?

Het Gelders Archief is al sinds 1998 bezig met het digitaal toegankelijk maken van de burgerlijke stand. Vele enthousiaste vrijwilligers hebben sinds die tijd indexen van de verschillende akten gemaakt. De laatste jaren heel succesvol via VeleHanden.

Inmiddels zijn er weer veel akten openbaar geworden en daarom vragen wij opnieuw jullie hulp om de informatie uit de akten over te nemen. Deze keer hebben we een groot project waarin de drie belangrijkste aktesoorten van de burgerlijke stand aanbod komen. Om geen verwarring te vooroorzaken voeren we per aktesoort in. We starten met de geboorteakten, daarna de huwelijksakten en eindigen met de overlijdensakten. Van de wieg tot het graf!  

Wat betekent uw bijdrage?

Familieonderzoek is in de afgelopen decennia mateloos populair geworden. En dat eindigt niet bij onze provincie- en landsgrenzen. Ook mensen die hun wortels in Nederland terugvinden doen hun onderzoek in de burgerlijke stand. Waar onderzoekers eerst archief na archief moesten bezoeken om hun stambomen bij elkaar te puzzelen kunnen zij nu voor de meeste aktes terecht op het internet. Door mee te werken aan dit project helpt u duizenden mensen met het ontrafelen van hun geschiedenis, en misschien zelfs wel die van uw eigen familie.

Maar niet alleen genealogen zijn hier blij mee, ook wetenschappers hebben veel baat bij uw hulp. Zij gebruiken de gegevens van de burgerlijke stand onder meer voor historisch onderzoek. Grootse, kwantitatieve vragen kunnen zo beantwoord worden, bijvoorbeeld: ‘Trouwde deze generatie op latere leeftijd dan de generatie van hun ouders?’, of: ‘Hoe ontwikkelde het geboortecijfers zich in Gelderland in de 19e eeuw?’.   

Punten

Met uw deelneming aan het project verdient u VeleHanden-punten. Voor elke scan die u invoert ontvangt u twee punten. Als na de controle blijkt dat de akten op de scan goed ingevoerd zijn, ontvangt u er nog eens twee. De controleurs ontvangen ook twee punten voor elke gecontroleerde scan. Uw punten kunt u vervolgens inwisselen voor verschillende presentjes. Op de website van het Gelders Archief vindt u een lijst met beloningen waarvoor u uw welverdiende punten kunt inwisselen. Op deze pagina staat ook hoe het inwisselen van punten in zijn werk gaat.

De aangeboden presentjes gelden alleen voor vrijwilligers binnen de EU. Werkt u mee aan ons project en woont u buiten de EU? Geen zorgen! Voor deze deelnemers zoeken we een passende oplossing. We willen natuurlijk dat iedereen een presentje krijgt voor al zijn/haar harde werk.