Bevolkingsregisters Goes 1895 - 1909

Help mee met het beschrijven van de Bevolkingsregisters van Goes! De indicering van de vastbladige bevolkingsregisters van Goes vanaf 1826 is bijna afgerond, op de laatste serie van 1895 tot 1909 na. Een groot gedeelte van het werk van onze eigen vrijwilligers staat reeds online op onze website. Wij willen het hele project binnen afzienbare tijd afronden en de resultaten ervan, samen met de scans van de originele registers, online beschikbaar stellen voor het publiek. Voor degenen die mee willen doen aan het indiceren van deze bevolkingsregisters is er een kleine attentie.

Current status

 • 3.612 scans
 • 183 participants

 • 2.413
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 66.8% Validated data
  Double entered 100%
 • 2.413
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 66.8% Validated data
  Validated data 100%
Participate in this project

Project info

De gemeente Goes is een gemeente midden in het centrum van Zeeland. Het aantrekkelijke stadje Goes heeft al in 1405 stadsrechten gekregen en is al sinds lang de centrumgemeente in de regio Zuid-Beveland. De stad Goes was in de Middeleeuwen internationaal bekend door de verwerking van en handel in zout waardoor de stad in de 15e eeuw tot grote bloei kwam. Na de ineenstorting van de zouthandel, mede vanwege de internationale handel in specerijen uit Azië, werd Goes een regionaal handelscentrum voor voornamelijk agrarische produkten. Na de gemeentelijke herindeling van 1970 bestaat de gemeente naast het stadje Goes uit de omliggende voormalige gemeenten Kloetinge, Kattendijke, Wolphaartsdijk en 's-Heer Arendskerke.

Het gemeentearchief Goes beheert bijna drie strekkende kilometer archieven van de stad en de omliggende dorpen. Daarnaast hebben wij enkele omvangrijke, bewust verzamelde, collecties waaronder een boekencollectie van circa 15.000 titels en een audio-visuele collectie van bijna 150.000 foto's, films, tekeningen en prenten. De archieven zijn primair toegankelijk gemaakt door de archivarissen via archiefinventarissen. De nadere toegangen, indexen op diverse archiefstukken, zijn veelal gemaakt door een groot aantal vrijwilligers. Helaas neemt het aantal vrijwilligers de laatste jaren af terwijl er nog een aantal projecten moet worden afgerond. Daaronder bevindt zich het project "indicering bevolkingsregisters gemeente Goes". We hopen het volledige project binnen enkele jaren af te ronden en alle gegevens op onze website voor het publiek beschikbaar te stellen.

Gemeenten in Nederland zijn sinds de 19e eeuw verplicht hun bevolking en alle mutaties daarin te registreren in een zogenaamd bevolkingsregister. Vanaf 1826 gebeurde die registratie in de gemeente Goes in vastbladige registers, vanaf 1910 via een losbladig gezinskaartensysteem en vanaf 1939 in een losbladig persoonskaartensysteem. Sinds 1994 wordt de bevolking van heel Nederland digitaal geregistreerd in een centraal landelijk computersysteem.

Toen in 1826 het besluit was genomen om de bevolking en de mutaties daarin te registreren werd de stad administratief ingedeeld in de wijken A, B, C en D. Vanaf 1837 werd ook de wijk E in het leven geroepen. Deze wijk betreft alle huizen buiten de oude stadswallen rondom Goes. Net als nu waren inwoners van een gemeente verplicht bij het gemeentebestuur aangifte te doen van vestiging in, vertrek uit of verhuizing binnen de gemeente. Zo om de 10 jaar legde het gemeentebestuur een nieuwe serie registers aan van alle bewoners in de gemeente.

De bevolkingsregisters van de gemeente Goes tot 1894 zijn ingevoerd door vrijwilligers bij het gemeentarchief en zijn te raadplegen op https://www.gemeentearchiefgoes.nl/archievencollecties. Klik dan op 'Zoeken in onze archieven en collecties'. De site wordt overigens momenteel opnieuw vormgegeven. De bevolkingsregisters tot 1894 zullen later nog worden gescand en die scans worden dan aan de index toegevoegd.

De bevolkingsregisters van dit VeleHanden-project is de laatste serie die nog moet worden ingevoerd. De ordening in elk van deze registers is gebaseerd op de wijkletter en het wijknummer. Per wijk, per straat en huis na huis werd in die tijd genoteerd wie er woonden. Dit 'wijksysteem' is in 1920 vervangen door het 'adressensysteem', dus met alleen straatnamen en huisnummers, zoals we dat nu nog kennen. Bijvoorbeeld: Wijk A nummer 1 correspondeert tegenwoordig met Grote Markt 21, wijk A nummer 51 correspondeert nu met Wijngaardstraat 8.