Bevolkingsregisters Barradeel Franekeradeel

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters 1829-1940 van de gemeenten Barradeel en Franekeradeel.

Current status

 • 29.293 scans
 • 216 participants

 • 27.170
  • 7.2% Unusable
  • 92.8% Double entered
  • 92.8% Validated data
  Double entered 100%
 • 27.170
  • 7.2% Unusable
  • 92.8% Double entered
  • 92.8% Validated data
  Validated data 100%

Project info

Waadhoeke. Bevolkingsregisters gemeenten Barradeel en Franekeradeel 1829-1940

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeenten Barradeel en Franekeradeel periode 1829-1940

De gemeente Waadhoeke is per 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Het Bildt, Menaldumadeel en Franekeradeel.

De bevolkingsregisters van de gemeenten Het Bildt en Menaldumadeel zijn 7 jaar geleden al gedigitaliseerd en via de website AlleFriezen te raadplegen. De bevolkingsregisters van Franeker zijn toegankelijk via de website www.historischcentrumfraneker.nl

Na het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van Barradeel en Franekeradeel kunnen alle bevolkingsregisters van de gemeente Waadhoeke thuis worden ingezien.

Wie mee wil doen aan dit project kan een account aanmaken via deze website. Vervolgens worden er scans getoond uit de bevolkingsregisters. De volgende gegevens worden ingevoerd: achternaam, voornaam/namen, (eventueel) patroniem, geboortedatum en geboorteplaats. Daarna worden de gegevens nog gecontroleerd.

Bij het meedoen van dit project kunt u kiezen om de dorpen van de gemeente Barradeel (Almenum, Firdgum, Klooster Lidlum, Minnertsga, Oosterbierum, Pietersbierum, Sexbierum, Tzummarum en Wijnaldum) of de dorpen van de gemeente Franekeradeel (Achlum, Boer, Dongjum, Herbaijum, Hitzum, Midlum, Peins, Ried, Schalsum, Tzum en Zweins) in te voeren.

Het zijn ruim 29.000 scans afkomstig uit 152 registers. Zodra een register van een dorp geheel klaar is worden de gegevens op de website www.allefriezen.nl  geplaatst.  

Op de pagina van het project staat een instructie hoe het invoeren in zijn werk gaat en het is altijd mogelijk om vragen te stellen. De teksten zijn over het algemeen goed leesbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Metzlar, archivaris bij de gemeente Waadhoeke via j.metzlar@waadhoeke.nl