Alumni KABK

Namen van alumni van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, te Den Haag

Current status

  • 42.766 scans
  • 329 participants

Project info

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag bestaat dit jaar 330 jaar. De Academie is de oudste - nog werkzame - kunstacademie van Nederland; en een van de oudste van de wereld.
Het is een reeds lang gekoesterde wens van de Academie om allen die ooit aan de Academie hebben gestudeerd en gedoceerd, in kaart te brengen en over het voetlicht te brengen. Daarom wil de Academie via haar website de leerlingen- en lerarenregisters uit haar archief gaan publiceren, zodat deze voor iedere geïnteresseerde (gratis) toegankelijk worden.
Het totale aantal alumni van de Academie wordt geschat op ruim 30.000 personen. Daaronder vele nationaal en internationaal bekend geworden kunstenaars. Het is de bedoeling dat door het werk aan dit project de Academie ook een zogenoemde Hall of Fame van haar belangrijkste alumni kan gaan presenteren.

illustratie: KABK

1. Academiegebouw van stadsbouwmeester Z. Reyers, ca. 1870 - 2. Schilderklas van vrouwelijke leerlingen in 1880 - 3. Beeldhouwklas, ca. 1900 - 4. Tekenles naar model, ca. 1920
(Foto's afkomstig uit collectie Haags Gemeentearchief, www.haagsebeeldbank.nl)

Korte geschiedenis

De Academie werd gesticht in het jaar 1682 door een broederschap (Confrerie Pictura) van vooral kunstschilders (maar ook beeldhouwers, plaatsnijders en glasschrijvers) die zich in 1656 hadden afgescheiden van hun vakbroeders uit het Haagse St. Lucasgilde. Zevenenveertig van hen tekenen voor een nieuwe broederschap. Vijf Confrerie-leden richten vervolgens de 'Haagsche Teeken-academie' op.
Op de Academie wordt getekend naar levend naaktmodel. Om te beginnen werd alleen gedurende de winter een aantal avonden per week getekend. Gedurende de 18e eeuw breidde dit aantal zich uit en tekende men het hele jaar door. In die twee voorbije eeuwen zullen zo'n 1000 tekenaars ingeschreven zijn geweest bij de Academie.
Pas in de loop van de 19e eeuw zal de Academie drastisch van karakter veranderen en een 'echte' onderwijsinstelling worden. Dan verrijst op de plek aan de Prinsessegracht, waar vanaf 1937 het huidige (nieuw-zakelijke) Academiegebouw staat, een gloednieuw en ruim neo-classicistisch onderkomen (zie foto 1).

Welke documenten?

Het project zal starten met de leerlingenregisters uit de 19e eeuw en begin 20e eeuw; vervolgens zullen de leerlingenkaarten van 1916-1989 worden ingevoerd.
De veranderingen in het onderwijs en de groei van het aantal leerlingen vinden hun weerslag in de archiefdocumenten van inschrijvingslijsten en leerlingenkaarten. In het begin van de 19e eeuw zien we de eerste leerlingenregisters per studiejaar verschijnen. Hierin vermeld worden een aantal basisgegevens: achternaam van de leerling, voornaam en/of initialen, leeftijd, beroep, adres in Den Haag of directe omstreken.
Vanaf 1916 zien we de zogenoemde leerlingenkaarten voor dag- of avondstudenten op naam ontstaan. Op deze kaarten worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden en betreffen dus alle inschrijvingsjaren. Behalve naam en adres van de leerling worden verder nog vermeld: geboortejaar en plaats/land; afdeling/studierichting, inschrijvingsjaren.

Beloning

De Academie wil ieder die deelneemt aan het alumni-project op VeleHanden zo veel mogelijk bij passende Academie-activiteiten betrekken. In ieder geval daarvoor in aanmerking komt de eindexamenexpositie aan het einde van het lopende cursusjaar in juli 2013.
Verder wil de Academie de deelnemende vrijwilligers belonen met de scans van een document uit de vroegste geschiedenis van de Academie. Het betreft hier een Register van namen, samengesteld door toenmalig secretaris Pieter Terwesten, over de periode 1656-1809. Via korte biografieën passeren ruim 300 beeldend kunstenaars van de Confrerie Pictura en de door haar gestichte Academie de revue; tevens bevat het document de tekst van de oprichtingsakte van Pictura en de namen van de ondertekenaars. Het is een uniek document en in prachtig 18e-eeuws schoonschrift geschreven.

Hoewel er enig verschil is tussen de te indexeren scans van de documenten van vóór 1916 en die van daarna, hanteren we een gemiddelde beloning van 2 punten per ingevoerde scan. Na controle komt daar nog 2 punten bij. Controleurs ontvangen 3 punten per gecontroleerde scan.
15 Velehanden-punten staan gelijk aan 1 (gescande) pagina uit het Academie-document. 600 Velehanden-punten zijn goed voor het hele document; 300 Velehanden-punten zijn voldoende voor alleen de oprichtingsakte van Pictura. Boven de 600 verdiende Velehanden-punten worden extra bonussen gegeven, waarvan de inhoud nu nog een verrassing blijft.