80.000 minuten

Fijn dat u meedoet met het on-line beter beschikbaar krijgen van de oude notariële protocollen van Leiden en omgeving van 1564 tot 1811. Al enkele jaren zijn de scans van de notariële protocollen via de website www.archiefleiden.nl beschikbaar. Daarnaast is een deel van de protocollen geïndiceerd door vrijwilligers, maar dat werk is nog niet voltooid. Voordat de index gekoppeld kan worden aan de scans, moet eerst de index afgemaakt worden. Het project heeft de naam 80.000 minuten meegekregen. Niet dat we denken dat het project in 80.000 minuten kan worden gedaan, maar het slaat op de ongeveer 80.000 akten die uiteindelijk moeten worden gekoppeld aan de namen uit de index. De akten die bij de notaris achterblijven en worden ingebonden, noemen we minuten.

Current status

 • 76.819 scans
 • 372 participants

 • 10.435
  • 77.1% Unusable
  • 13.6% Double entered
  • 13.6% Validated data
  Double entered 90.7%
 • 10.436
  • 77.1% Unusable
  • 13.6% Double entered
  • 13.6% Validated data
  Validated data 90.6%

Project info

Index Oud Notarieel Archief 1564-1811

Het oud notarieel archief is voor de meeste archiefdiensten en onderzoekers een van de meest belangrijke bronnen. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden) heeft in de afgelopen jaren vele tientallen vrijwilligers gehad die bezig zijn geweest om de indices op ruim 2700 delen oud notarieel archief in een database te typen.

Deze database is op de site van Erfgoed Leiden te vinden en een koppeling met het betreffende deel waar de gegevens staan vermeld is reeds gemaakt. Het is echter nog niet af. Erfgoed Leiden vraagt daarbij uw hulp om in eerste instantie de index op alle notariële protocollen van 1564 tot 1811 af te maken. In een volgend project zullen we uw hulp nodig hebben bij het maken van de koppelingen tussen de index enerzijds en de eerste pagina van een akte in een van de notariële protocollen anderzijds.

Wat moet er gebeuren?

De Leidse notarissen hebben in hun eigen tijd indices aangelegd op de akten in hun protocollen. Meestal in de vorm van een naamlijst op voornaam. Ongeveer de helft van deze protocollen is inmiddels bewerkt. Van de overige 1300 delen zijn de indices geselecteerd en voor u klaargezet om ingevoerd te worden. Dit gaat in een normaal invulformulier, waarbij u de voornaam, patroniem, tussenvoegsel en achternaam gescheiden in moet vullen. Aan het eind vult u het getal in wat achter de naam vermeld staat. Dit kan slaan op een aktenummer, paginanummer of folionummer, maar op zich is dat voor de invoer niet van belang.

Sommige notarissen vulden deze gegevens aan met het soort akte: testament, procuratie, akte van seclusie of iets dergelijks. Mocht een dergelijke aanvulling vermeld zijn, dan neemt u deze over.

Moeilijkheidsgraden

Omdat de periode waarbinnen de protocollen zijn opgemaakt zo’n twee en een halve eeuw beslaat, zijn niet alle protocollen even gemakkelijk te lezen. De 16e eeuwse protocollen zijn een stuk lastiger dan de protocollen uit 1811, zodat we een aantal voorkeursmogelijkheden hebben ingebouwd. Het is derhalve verstandig om eerst deze voorkeuren te selecteren, want anders krijgt u een willekeurige pagina voorgeschoteld.

Onbruikbare akten

Mocht een pagina te moeilijk zijn voor wat betreft het lezen, dan kunt u uiteraard beter uw voorkeuren aanpassen. U kunt vervolgens de voorliggende akte afkeuren met de keuzemogelijkheid dat het niet leesbaar is. Daarnaast kan het voorkomen dat u geen index maar tekst krijgt. In dat geval kunt u de scan ook afkeuren.

Wat krijgt u er voor?

Indiceren is leuk en nuttig, maar u krijgt er ook wat voor terug. Na iedere ingevoerde scan ontvangt u tien punten. De verdiende punten kunnen worden ingewisseld voor scantegoed waarmee u scans kunt kopen op www.archiefleiden.nl. U kunt voor elke 75 punten een goede download krijgen. Het maakt niet uit waar u de punten voor wilt gebruiken: een mooie afbeelding uit de atlas Blaeu, de geboorteakte van opa of een afbeelding uit de Beeldbank (voor zover deze door ons verkocht mogen worden).

Blijkt bij controle dat uw invoer goed was, dan komen daar nog eens tien punten bij.