Militieregisters 1814-1941

Het eerste project op VeleHanden is het indexeren van de Militieregisters op naam, geboortedatum en geboorteplaats.

Current status

  • 326.437 scans
  • 1.395 participants

Project info

In januari 2013 is het project militieregisters voltooid. Op deze pagina vindt u de projectinformatie en een link naar de statistieken.

Het eerste project op VeleHanden is het indexeren van de Militieregisters op naam, geboortedatum en geboorteplaats.

In deze militieregisters is de administratie van alle mannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht bijgehouden. De bron is landelijk bewaard gebleven en is opgetekend in de periode van 1814 tot en met 1941. In de militieregisters zijn daarom veler voorouders terug te vinden.

illustratie milities

Wat zijn militieregisters?

illustratie militiesIn Nederland werd de dienstplicht (conscriptie) in 1811 ingevoerd: op iedere 100 inwoners moest één militielid worden aangewezen. Door tekort aan vrijwilligers werd er geloot. Hoewel er tussentijds wijzigingen in de administratie werden doorgevoerd, zijn er tot in 1941 registers opgemaakt. Er bestaan drie typen: inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters. Meer informatie over de militieregisters vindt u op www.militieregisters.nl.

Welke informatie levert dit project op?

Omdat bij de loting ook een medische keuring hoorde, bevatten de militieregisters unieke informatie. Behalve naam, geboortedatum, geboorteplaats en vaak de namen van de ouders, werd ook beroep, signalement, reden tot afkeuring en plaats waar de jongen uiteindelijk werd ingelijfd vermeld. Dit maakt de militieregisters niet alleen tot interessante genealogische bronnen, maar zorgt dat ze ook volop aanknopingspunten bieden voor breder onderzoek.

Wat levert het u op?

Indexeren is leuk en nuttig, maar u krijgt er ook wat voor terug. Na iedere ingevoerde scant ontvangt u één punt. Blijkt bij controle dat uw invoer goed was, dan komt daar nog een punt bij. De verdiende punten kunnen worden ingewisseld voor scantegoed waarmee u scans kunt kopen op www.militieregisters.nl.