Waarvan akte!

Help mee om de archieven van notarissen uit het Gelders rivierengebied beter toegankelijk te maken.

Current status

 • 17.144 scans
 • 378 participants

 • 14.942
  • 12.6% Unusable
  • 87.2% Entered
  • 58% Validated data
  Entered 99.8%
 • 9.947
  • 12.6% Unusable
  • 87.2% Entered
  • 58% Validated data
  Validated data 70.6%
Participate in this project

Project info

Waarvan akte!

Help mee om de archieven van notarissen uit het Gelders rivierengebied beter toegankelijk te maken

Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) zoekt vele extra handen voor het toegankelijk maken van de omvangrijke reeksen notariële akten die notarissen hebben opgemaakt tussen 1811 en 1935.

Hou je van het lezen van oud schrift, van archiefonderzoek of van lokale geschiedenis? Dan is dit project iets voor jou. Hieronder lees je wat het project inhoudt, wat je van het archief kunt verwachten en wat jij voor het archief kunt betekenen.


Het werkgebied

Het RAR beheert de archieven van de zeven huidige gemeenten die in de 19e eeuw het arrondissement Tiel vormden. Daaronder de notariële archieven die ouder zijn dan 75 jaar. In de streek hadden notarissen een standplaats in (alfabetisch) Ammerzoden, Buren, Culemborg, (Kerk)Driel, Eck en Wiel, Geldermalsen, Herwijnen, Opheusden, Rossum, Rumpt, Tiel, en Zaltbommel. Korte tijd waren notarissen actief in Beusichem, Brakel, Drumpt, Nederhemert en Zoelen.

Notariële akten

Notarissen hebben als taak het opmaken van officiële akten. Soms heeft iets alleen maar rechtskracht als er door een notaris een akte van is opgemaakt, bv. koopcontracten en testamenten. De partijen die zo'n akte laten opmaken krijgen een exemplaar van die akte. Ook de notaris houdt een exemplaar: de minuut. De minuten van alle akten die een notaris heeft opgemaakt vormen het notarieel archief. Het RAR beheert ruim 200 meter aan notariële akten. Met jouw hulp kunnen we die online toegankelijk maken.

In de notariële archieven vind je een rijke schakering aan onderwerpen die onmisbaar zijn voor historisch onderzoek. Akten geven vaak een kijkje in het dagelijks leven, gebruiken en gebruiksvoorwerpen. Je leest bijvoorbeeld over de verkoop van huizen, landerijen en inboedels, over het vastleggen van afspraken (voorwaarden) bij een huwelijk, bij de start van een onderneming (firma’s, vennootschappen) of de statuten van een op te richten vereniging of stichting. Maar ook kom je testamenten en schuldbekentenissen tegen die onze voorouders officieel wilden vastleggen. De akten zijn een rijke bron voor historici, stamboomonderzoekers en heemkundigen.

Wat zijn notariële repertoria?

Notarissen werden verplicht tot het bijhouden van een soort ‘index’ voor hun eigen archief: het repertorium (meervoud: repertoria). Dit is een register waarin een notaris iedere akte die hij opmaakte in het kort beschrijft, met een volgnummer, de datum, een aanduiding van de soort akte en een omschrijving van de betrokken partijen met alle vermelde namen, plaatsen en (on)roerende goederen. Je kunt het zien als een soort handige samenvattingen van alle akten van een notaris.

De akten die in het repertorium als minuut vermeld worden, zijn als origineel opgenomen in het archief van de notaris. Van de akten die vermeld worden als brevet of originali is in het archief geen exemplaar aanwezig. Er was dan alleen een exemplaar voor de aanvrager gemaakt, maar de samenvatting staat wel in het repertorium. Repertoria bieden een toegang op de minuten én brevetten.

Wil jij ons helpen?

Het RAR wil de repertoria in een grote database opnemen zodat onderzoekers gemakkelijk kunnen zoeken op namen en trefwoorden. De 1200 repertoria van Regionaal Archief Rivierenland zijn gedigitaliseerd. Het betreft zón 15.500 opnamen. Naar schatting staan hier ongeveer 315.000 akten in genoteerd.

Om al die waardevolle informatie sneller beschikbaar te krijgen voor onderzoek, hebben we hulp nodig van enthousiaste mensen die online de gegevens willen transcriberen en invoeren. Het betreft modern 19e en 20e eeuwse handschriften die overwegend goed te lezen zijn. Natuurlijk had vroeger niet elke klerk of notaris een voorbeeldig handschrift…, maar het puzzelen op een oude tekst is vaak leuk werk. Uiteraard wordt er ook hulp geboden bij puzzeltjes waar je toch niet uit komt.

 

Een aankondiging in de krant van een verkoping door de Eck en Wielse notaris W.S.G.T. Post op 11 januari 1865. De akte is ingeschreven onder nummer 8 in het repertorium van de notaris over 1865:

 Wat levert het project (jou) op?

Meedoen geeft je meteen een beter beeld van wat er allemaal in notariële archieven te vinden is, wat kan helpen bij je eigen onderzoek.

Na afloop van dit Vele Handen project komen alle ingevoerde teksten beschikbaar op de website van het RAR. Een onderzoeker kan daar de database doorzoeken en het nummer van de akte noteren en deze vervolgens op de studiezaal opvragen. Het opsporen van een akte dat soms wel uren kan duren is zo met een enkele muisklik in een mum van tijd geklaard!

Voor het invoeren en controleren van de scan ontvang je punten. Voor elke ingevoerde scan krijg je 2 punten, na controle komen daar 2 extra punten bij. Met deze punten worden statistieken bijgehouden van wie wat doet: ranglijstjes als een sportief element. Wint u de top 10?!

De punten zijn symbolisch. Het Regionaal Archief Rivierenland waardeert elke bijdrage aan het project, klein en groot en wil daarom voor alle deelnemers iets organiseren als blijk van waardering. Hierover hoor je later in het project meer van ons.

Doe jij ook mee? Klik op deze pagina op de blauwe button ‘Meedoen aan dit project’ en je kunt direct aan de slag!