De eerste kaart. De gezinskaarten van Midden-Holland, 1920-1939

Help mee de gezinskaarten van Midden-Holland doorzoekbaar maken!

Current status

 • 40.210 scans
 • 235 participants

Project info

Nu de ‘laatste kaarten’ van het CBG zijn ingevoerd, vragen we uw hulp bij het invoeren van de eerste kaarten van Midden-Holland. Doet u mee?

Wie zijn wij?

Het Streekarchief Midden-Holland beheert het geheugen van de gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Onze collectie omvat verschillende archieven, verzamelingen en publicaties en is ondergebracht in het Gouwedepot in Moordrecht. Onze publieksactiviteiten vinden plaats in de Chocoladefabriek waar wij samen met Bibliotheek Gouda, Drukkerswerkplaats Gouda, Mirakel Musicaltheater en Kruim eten & drinken zijn gevestigd. U vindt ons op de website www.samh.nl.

Wat gaan we doen?

De afgelopen jaren heeft het streekarchief met behulp van het platform Vele Handen grote slagen gemaakt met het digitaal toegankelijk maken van genealogische bronnen. De resultaten daarvan staan op de website www.samh.nl en worden volop geraadpleegd. Daarom staan we te popelen om een volgende genealogische bron te ontsluiten: de gezinskaarten van onze regio. De gezinskaart werd in 1920 geïntroduceerd en diende als vervanging van de bevolkingsregisters die eerder op dit platform toegankelijk zijn gemaakt. Op de kaarten staan de belangrijkste gegevens van het gezinshoofd en de gezinsleden zoals de naam, geboortedatum en -plaats, kerkgenootschap, beroep en adres. Ook alle wijzigingen die optraden in het gezin, zoals geboortes, overlijdens of verhuizingen werden bijgehouden. Hiermee geven de gezinskaarten een interessante inkijk in het leven van de burgers uit de eerste helft van de 20e eeuw.

Bij het project ‘De eerste kaart. De gezinskaarten van Midden-Holland, 1920-1939’ gaan we ruim 40.000 gezinskaarten van 15 (voormalige) gemeenten vanaf circa 1920 tot 1939 ontsluiten. De volgende gegevens moeten worden geïndexeerd:

 • Geslachtsnaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Beroep

Hierbij is het als projectdeelnemer mogelijk om een voorkeur voor een bepaalde gemeente aan te geven.

De gezinskaarten bevatten soms gegevens van personen die nog in leven zijn. Het streekarchief vindt het belangrijk dat er vertrouwelijk met hun gegevens wordt omgegaan en is daartoe ook wettelijk verplicht. U kunt daarom alleen meewerken aan dit project als u de privacyverklaring ondertekent.

Hoe gaan we te werk?

Zie de instructies onder ‘Aan de slag’ aan de rechterzijde van de pagina.

Wat levert het project op?

Het doel van dit project is dat de gezinskaarten online doorzoekbaar worden via de website www.samh.nl. De gezinskaarten zijn een waardevolle bron van informatie voor historisch en genealogisch onderzoek, dat steeds meer vanuit huis wordt gedaan.

Wat levert het project u op?

We organiseren één keer per maand (met uitsluiting van de maanden juli en augustus) voor de deelnemers aan ons project een Vele Handen-bijeenkomst. Dit is een digitale bijeenkomst of een fysieke in de Chocoladefabriek te Gouda. Tijdens die bijeenkomsten heeft u de gelegenheid om vragen te stellen, andere vrijwilligers te ontmoeten en gezamenlijk aan het project te werken.

Terwijl u ons helpt, spaart u voor Vele Handenpunten. Per ingevoerde scan ontvangt u 2 punten. U ontvangt nog eens 2 punten na controle. De controleur ontvangt ook 2 punten. De punten zijn inwisselbaar tegen het onderstaande aanbod:

Nieuwe aanbod:

 • Puzzel Gouda: Een dag in de Middeleeuwen, 2000 punten
 • Boek Was geteyckent: Guillaume de Nassau. Briefwisseling van Willem van Oranje met Gouda en Schoonhoven tijdens de Opstand, 750 punten
 • Erfgoedkwartetspel De Geboorte van Nederland, 200 punten

Vaste aanbod

 • Fotoboek 750 x Gouda, 4000 punten
 • Boek Geschiedenis van Gouda, 3000 punten
 • Het Gouda boek of Het Krimpenerwaard boek, 1500 punten
 • Cadeaukaart t.w.v. € 7,50 van Kruim Eten en Drinken in de Chocoladefabriek, 1000 punten
 • Set ansichtkaarten (met afbeeldingen uit de collectie van het Streekarchief Midden-Holland), 500 punten
 • Botanisch Kleurboek (Botanisch kleuren uit de collecties van Streekarchief Midden-Holland), 350 punten

Restaanbod eerdere projecten (op=op):

 • Boek De Sint-Janskerk in Gouda, 1000 punten
 • Boek Gouda in de Tweede Wereldoorlog, 1000 punten
 • Boek Krimpenerwaardig, 500 punten
 • Boek Henri Breedvelt, Koning der Plateelschilders, 500 punten
 • Boek Moerkapelle, de laatste 8 maanden van de Tweede Wereldoorlog, gezien door de ogen van Corrie Oudijk, 500 punten
 • Tentoonstellingsgids Pieter Pourbus. Meester-schilder uit Gouda, 500 punten
 • Schilderijkaart, 500 punten
 • Boek Kees van der Linden, burgemeester van het Groene Hart 1968-1996. Politiek bestuur en burgemeestersambt in Koudekerk aan den Rijn, Haastrecht, Vlist, Stolwijk en Waddinxveen, 250 punten
 • Boek Onvoltooid verleden tijd. 125 jaar Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Waddinxveen 1868-1993, 250 punten
 • Boek De Lange Geschiedenis van IJsclub Thialf, 250 punten
 • Boekje Oproer aan de Moerkapel...29 januari 1785, 250 punten
 • Kalender met historische foto's van Waddinxveen, 250 punten
 • Mondkapje, 250 punten

Voor meer informatie en bestellingen zie: www.samh.nl/velehanden.