'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 237 participants

 • 20.727
  • 25.6% Unusable
  • 54.5% Double entered
  • 50.9% Validated data
  Double entered 80.1%
 • 19.340
  • 25.6% Unusable
  • 54.5% Double entered
  • 50.9% Validated data
  Validated data 76.5%
Participate in this project

Project info

 

Een van de dingen die onderzoekers naar hun familiegeschiedenis zich waarschijnlijk het vaakst hebben afgevraagd, is of onze voorouders in armoede of juist in aanzienlijke welstand leefden. Hoewel een beroep en een adres een indicatie kan zijn van die armoede of welstand, zegt het niet alles. Bovendien bestaat misschien het beeld dat er geen bronnen zijn die tamelijk eenvoudig een antwoord op deze vraag kunnen geven. Toch bestaat er zo’n bron. De kohieren van de personele, later hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) kunnen voor de negentiende en begin twintigste eeuw een redelijk duidelijk antwoord verschaffen. 

De gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân hebben daarom de handen ineen geslagen om de kohieren van hoofdelijke omslag van hun voorgangers toegankelijk te maken. Het gaat om zo'n 38.000 scans van de volgende vroegere gemeenten:

 • De Fryske Marren: Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Lemsterland en Sloten;
 • Súdwest-Fryslân: Baarderadeel, Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hennaarderadeel, Hindeloopen, IJlst, Sneek, Stavoren, Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel. 

Over het project

Dankzij dit project komen gegevens op www.allefriezen.nl beschikbaar voor het brede publiek, – voor zowel amateurs als geoefende onderzoekers. Het resultaat zal genealogische onderzoekers helpen bij hun onderzoek, maar ook historisch onderzoek bevorderen naar de geschiedenis van wonen, werken en leven in De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân.

Vele handen maken licht werk

Meedoen aan dit project is een leuke, interessante en nuttige bezigheid, waar – als alles straks online staat – veel mensen baat bij zullen hebben! Meedoen kan via deze website.

Hoe doe je mee?

Wie mee wil doen kan een account aanmaken op deze site. Vervolgens worden scans getoond uit de kohieren van hoofdelijke omslag. De gegevens van die scans moeten worden ingevoerd; gelezen en over getypt, in velden in het programma. Daarna moeten deze gegevens nog gecontroleerd worden. Op de pagina van dit project staan instructies hoe het invoeren in zijn werk gaat en het is altijd mogelijk om eventuele vragen te stellen. Omdat het teksten uit de 19e en 20e eeuw betreft, zijn ze over het algemeen goed leesbaar. Aan het einde van het project krijgen vijf invoerders en de vijf controleurs met de hoogste aantallen ingevoerde/gecontroleerde scans een vvv-bon van 25 euro.

Meer weten?

Als je vragen hebt, kun je mailen naar de projectleiders. Voor de gemeente De Fryske Marren is dat René Rispens (r.rispens@defryskemarren.nl ), voor de gemeente Sudwest-Fryslan Jack de Vries (j.b.devries@sudwestfryslan.nl)