Bevolkingsregisters stad Utrecht (1850-1889)

Helpt u mee met het invoeren van deze oudste en laatste series bevolkingsregisters van de stad Utrecht? Alleen de bewoners hoeven te worden ingevoerd; de adressen zijn al gedaan.

Current status

  • 56.513 scans
  • 574 participants

Project info

De stad Utrecht en zijn inwoners

In de 19e eeuw woonde het grootste deel van de bevolking nog binnen de middeleeuwse stadswal. Deze stadsmuur werd vanaf 1830 grotendeels afgebroken en het Zocherpark kwam ervoor in de plaats. Het was een tijd waarin meerdere cholera-epidemieën uitbraken, vooral in de armere wijken zoals Wijk C. In 1850 slonk de bevolking van 50.000 naar 35.000 inwoners. In de decennia na 1850 verbeterde de leefsituatie aanzienlijk door met name toenemende gezondheidszorg, eerste stadsuitbreidingen, woningverbeteringen en hygiënemaatregelen. Rond 1900 groeide de stad naar 100.000 inwoners.

Plattegrond van de stad Utrecht, ca 1855. U kunt hier inzoomen op de kaart.

Bevolkingsregisters stad Utrecht (1850-1889)

Zoals elders in het land kende ook de stad Utrecht vanaf 1850 een systeem van bevolkingsregisters, waarbij per adres per tijdvak werd geregistreerd wie er woonde en waarheen deze persoon verhuisde. Er zijn in Utrecht verschillende series van bevolkingsregisters over de periode 1850-1912. Inmiddels staan de adressen en bewoners van de stad Utrecht uit de bevolkingsregisters over de periode 1890-1912 online. Hier vindt u deze gegevens en de bijbehorende scans. We zetten met uw hulp onze tanden nu in de oudste en laatste series over de periode 1850-1889.

Gegevens in de bevolkingsregisters (1850-1889)

Voor ieder adres is in het bevolkingsregister in principe één scan van twee naast elkaar liggende bladzijden beschikbaar. U treft in chronologische volgorde van bewoning een opsomming aan van de hoofdbewoner, zijn vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventueel inwonende familieleden en andere bewoners. Wanneer een persoon tweemaal op eenzelfde pagina voorkomt, wil dat zeggen dat hij na verhuizing weer teruggekeerd is naar het oude nest. U voert die persoon dan ook twee maal in.

Alle adressen zijn reeds ingevoerd. In de beginperiode werden adressen niet alleen met een straatnaam, maar ook met een wijkletter en wijknummer aangeduid. De aanduiding Wijk C voor de buurt achter Utrecht C.S. is daar nog een overblijfsel van. Ook niet bewoonde panden worden vermeld in de bevolkingsregisters.

U hoeft uitsluitend de hieronder in vet vermelde gegevens van de bewoners per adres in te voeren. Ieder blad heeft 20 kolommen met de volgende gegevens per bewoner:

1.       Volgnummer

2.       Datum inschrijving adres

3.       Familienaam

4.       Voornamen

5.       Geslacht

6.       Familierelatie

7.       Geboortedatum

8.       Geboorteplaats

9.       Burgerlijke staat

10.     Veranderde burgerlijke staat

11.     Kerkgenootschap

12.     Beroep

13.     Huizing

14.     Datum van vestiging in de gemeente

15.     Vorige woonplaats / adres

16.     Datum van vertrek

17.     Waarheen vertrokken

18.     Datum van overlijden

19.     Wettig domicilie

20.     Aanmerkingen

Hulpmiddelen

*         Invoerinstructie

*         Controle-instructie

*         Straatnamenlijst uit 1883 

Als dank

Per ingevoerde scan ontvangt u 2 VeleHanden punten en na controle ontvangt u er nog eens 2. Een controleur ontvangt ook 2 punten per gecontroleerde scan. Een lege scan zonder adres levert geen punten op; die mag u onbruikbaar verklaren en overslaan.

Als u voldoende VeleHanden punten heeft verzameld kunt u de volgende publicaties bij Het Utrechts Archief bestellen, waaronder diverse nieuwe titels. Het aantal vermelde punten is inclusief verzendkosten. 

Het werkt als volgt:

*         Wissel uw punten in voor een coupon.  

*   Klik hier bij het project bevolkingsregisters op de knop meer; vervolgens klikt u op zelf coupon maken en vult dan het vereiste aantal punten voor de gewenste publicatie in.  Sla de coupon op als bijlage.

*         Plaats uw bestelling vervolgens via een mail onder vermelding van de titel van de publicatie, uw adres en als bijlage uw coupon.

*         U ontvangt uw boek(en) thuis per post. Afhalen aan de Hamburgerstraat 28 is eventueel ook mogelijk.

Lijst boeken waaruit u kunt kiezen:

GESCHIEDENIS VAN DE STAD UTRECHT

J. Jamar, het stadhuis van Utrecht

Dit boek verscheen in 2000 ter gelegenheid van de opening van het toenmalige nieuwe stadhuis. Verhalen over de geschiedenis van het stadhuis, nooit uitgevoerde nieuwbouwplannen en het ontwerp van Enric Miralles, geïllustreerd met vele prenten, schilderijen, tekeningen, kaarten, plattegronden en foto`s.

Tarief: 800 VeleHanden punten

 

HET KADASTER IN DE PROVINCIE UTRECHT 1832

Utrecht in 1832, grondgebruik en eigendom.

Uitgave eerste kadastrale kaart met de bijbehorende aanwijzende tafels van de kadastrale gemeenten Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht en Zuilen.

Tarief: 1600 VeleHanden punten

Leusden in 1832, grondgebruik en eigendom                           

Kaarten en leggers van Leusden en Stoutenburg

Tarief: 1050 VeleHanden punten

Bunschoten in 1832, grondgebruik en eigendom                               

Kaarten en leggers van Bunschoten en Duist

Tarief: 1200 VeleHanden punten

Loenen in 1832, grondgebruik en eigendom                                                 

Kaarten en leggers van Loenen, Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland

Tarief: 1200 VeleHanden punten

Amerongen in 1832, grondgebruik en eigendom

Kaarten en leggers van Amerongen

Tarief: 1200 VeleHanden punten

Renswoude in 1832, grondgebruik en eigendom

Kaarten en leggers van Renswoude

Tarief: 1050 VeleHanden punten

GESCHIEDENIS PAULUSABDIJ

H. Hundertmark en K. van Vliet, de Paulusabdij

Dit kleurrijke boek brengt tot in detail alle resten van de Paulusabdij in kaart die nu nog te zien zijn in het publiekscentrum van Het Utrechts Archief in het centrum van de stad. De Paulusabdij was een van de oudste Benedictijner kloosters in Nederland en maakte deel uit van het beroemde kerkenkruis in middeleeuws Utrecht. Aan de hand van talloze oude en nieuwe kaarten, tekeningen, prenten en foto's wordt de rijke geschiedenis van de Paulusabdij door de eeuwen heen aan het licht gebracht.

Tarief: 2400 VeleHanden punten

De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht

In deze bundel uit 2011 bijdragen van verschillende auteurs onder andere over handschriften en eetgewoonten in de Paulusabdij en de geschiedenis van  vergelijkbare kloosters.

Tarief: 1800 VeleHanden punten

Dvd Monnikenwerk                                                                     

Film over de totstandkoming van de maquette van de Paulusabdij.

Tarief: 600 VeleHanden punten

UTRECHT IN BEELD

C.C.S. Wilmer, de getekende stad. Utrecht in tekeningen 1900-2000

Een keuze van ruim vierhonderd tekeningen uit de collectie van Het Utrechts Archief die laten zien hoe het beeld van de stad Utrecht tussen 1900 en 2000 ingrijpend veranderde.

Tarief: 3000 VeleHanden punten

Alles voor de sport. Een beeldbiografie van de Utrechtse judoheld Anton Geesink

Fotobijschriften in Nederlands, Japans en Engels

Tarief: 350 VeleHanden punten

Stadsgezichten. Utrecht in transitie                                       

Foto’s van tien fotografen brengen de veranderingen in de stad in beeld. De foto’s zijn gemaakt in opdracht van de Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht.

Tarief: 1600 VeleHanden punten

Victor Lansink, de stad uit met het Stichtse lijntje

Wandelgidsje met verschillende etappes tussen de stations Utrecht en Baarn met historische beschrijvingen; verscheen ter gelegenheid van de expositie 'het Stichtse lijntje', een van de oudste spoortrajecten tussen Utrecht en Baarn.

Tarief: 300 VeleHanden punten

UTRECHT EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Dorus en Reijer Bootsma, Twee werelden – een hongerwinter. Utrechtse dagboeken van vader en zoon, 1944-1945

Met inleiding van historicus Ton H.M. van Schaik over de invloed van de bezetting op het dagelijks leven in Utrecht.

Tarief: 1200 VeleHanden punten

Ernst Cohen 1869-1944.Ik had mij vast voorgenomen, niet over mijne toekomst te denken. . '. Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan de Universiteit Utrecht

Op 6 maart 1944 werd Ernst Cohen in Auschwitz vermoord. Prof. dr. E.J. Cohen (1869-1944) was chemicus en vanaf 1902 tot aan zijn emeritaat in 1939 hoogleraar in Utrecht. Hij was één van de zeven Utrechtse hoogleraren van joodse afkomst. Geen van hen overleefde de periode van oorlog en bezetting.

Tarief: 800 VeleHanden punten

Ido de Jonge, Utrecht – mei 1945, Dagen van bevrijding

Fotoboek over de bevrijding in Utrecht.

Tarief: 1000 VeleHanden punten

JEUGDBOEKEN

Thea Beckman, de val van de Vredenborch

Jeugdboek over de gebeurtenissen in en rondom het leven van Trijn van Leemput en het beleg van het gehate kasteel Vredenburg in 1577

Tarief: 1200 VeleHanden punten

GESCHIEDENIS BUITEN UTRECHT

Schatkamers van Nederland, Historisch kaartwerk van Nederland

Cassette met een selectie van 24 kaarten uit de periode 1550 - 1977 en een boek over de achtergronden van de verschillende kaarten en de ontwikkeling van de cartografie.

Tarief: 2500 VeleHanden punten

Jos de Meyere, Het grafmonument van Reinoud III van Brederode in de Grote Kerk te Vianen                                                                     

Het grafmonument van Reinoud III van Brederode en zijn echtgenote Philippotte de la Marck is gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Colyn de Nole in het midden van de 16e eeuw. Het is één van de mooiste grafmonumenten van Nederland.

Tarief: 1800 VeleHanden punten

Geroepen tot Zending. Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de Hervormde zending in Indonesië en elders

Deze gids verscheen in 2010 ter gelegenheid van de voltooiing van een geheel nieuwe inventarisatie van het archief van de Raad voor de Zending der Nederlandse Hervormde Kerk, de zendingsgenootschappen die daaraan vooraf gingen en de Hervormde zendingsopleidingen. Alle archiven beruten bij Het Utrechts Archief.

Tarief: 1500 VeleHanden punten