Bevolkingsregisters Stad Utrecht (1890-1899)

Het Utrechts Archief biedt deze serie bevolkingsregisters aan om te indexeren op de namen, geboortedata en geboorteplaatsen van de bewoners.

Current status

  • 27.903 scans
  • 339 participants

Project info

Bevolkingsregisters stad Utrecht (1890-1899)

Zoals elders in het land kende ook de stad Utrecht vanaf 1850 een systeem van bevolkingsregisters, waarbij per adres werd geregistreerd wie er woonde en waarheen deze persoon verhuisde. Er zijn in Utrecht verschillende series van bevolkingsregisters voor de periode 1850-1912. Daarna ging men over op een kaartsysteem per gezin.

In de begintijd waren de huizen doorlopend per wijk genummerd. De wijken werden toen aangeduid met de letters A-M. In 1880 ging men voor de huizen buiten de singels over op ons huidige systeem van straatnamen en huisnummers. Men handhaafde nog wel de wijkaanduiding I, K, L en M.  Vanaf 1890 werden ook de huizen binnen de singels aangeduid met een straatnaam en huisnummer. Hier waren de huizen verdeeld in een eerste en tweede afdeling, respectievelijk bestaande uit de wijken A, F, G, H en B, C, D en E.

In 2015-2016 zijn dankzij de inzet van bijna 400 deelnemers op VeleHanden alle adressen en bewoners van de stad Utrecht uit de bevolkingsregisters over de periode 1900-1912 ingevoerd. Hier vindt u deze gegevens en de bijbehorende scans.

Gegevens in de bevolkingsregisters (1890-1899)

Voor ieder adres is in het bevolkingsregister in principe één blad met twee tegenover elkaar liggende bladzijden beschikbaar. U treft in chronologische volgorde van bewoning een opsomming aan van de hoofdbewoner, zijn vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventueel inwonende familieleden en andere bewoners. Soms is een persoon twee maal op eenzelfde pagina ingeschreven omdat hij na verhuizing weer teruggekeerd is naar het oude adres. Ook niet bewoonde panden worden vermeld in de bevolkingsregisters. Alle adressen en bladnummers zijn reeds ingevoerd. U hoeft alleen de gegevens van de bewoners per adres in te voeren.

Ieder blad heeft 20 kolommen met de volgende gegevens per bewoner:

1.         Aantal bewoners
2.         Datum inschrijving adres
3.         Familienaam
4.         Voornamen
5.         Geslacht
6.         Familierelatie
7.         Geboortedatum
8.         Geboorteplaats
9.         Burgerlijke staat
10.      Veranderde burgerlijke staat
11.      Kerkgenootschap
12.      Beroep
13.      Huizing
14.      Datum van vestiging in de gemeente
15.      Vorige woonplaats / adres
16.      Datum van vertrek
17.      Waarheen vertrokken
18.      Datum van overlijden
19.      Wettig domicilie
20.      Aanmerkingen

Hulpmiddelen

*          Invoerinstructie
*          Controle-instructie

Als dank

Per ingevoerde scan ontvangt u 3 Vele Handen punten en na controle ontvangt u er nog eens 3. Een controleur ontvangt ook 3 punten per gecontroleerde scan. Een onbruikbare scan levert geen punten op.

Als u voldoende VeleHanden punten heeft verzameld kunt u de volgende publicaties bij Het Utrechts Archief bestellen. Het aantal vermelde punten is inclusief verzendkosten.

Het werkt als volgt:

*          Wissel uw punten in voor een coupon.
*          Plaats uw bestelling vervolgens via een mail onder vermelding van de titel van de publicatie, uw adres en als bijlage uw coupon.
*          U ontvangt uw boek(en) thuis per post.

Lijst boeken waaruit u kunt kiezen:

 

Utrecht in 1832, grondgebruik en eigendom.
Uitgave eerste kadastrale kaart met de bijbehorende aanwijzende tafels van de kadastrale gemeenten Abstede, Catharijne, Lauwerecht, Tolsteeg, Utrecht en Zuilen.
Tarief: 1800 Velehanden punten

Leusden in 1832, grondgebruik en eigendom                        
Kaarten en leggers van Leusden en Stoutenburg
Tarief: 1250 Velehanden punten

Bunschoten in 1832, grondgebruik en eigendom                                          
Kaarten en leggers van Bunschoten en Duist
Tarief: 1400 Velehanden punten

Loenen in 1832, grondgebruik en eigendom                                                   
Kaarten en leggers van Loenen, Loenersloot, Nigtevecht en Vreeland
Tarief: 1400 Velehanden punten
 

Dagboek Houtcentrale Utrecht 1940-1945
Een bijzonder oorlogsdagboek van de boekhouder van de Houtcentrale, waarin allerlei belangrijke gebeurtenissen ni stad en regio worden genoemd.
Tarief: 1900 Velehanden punten

 

 

Schatkamers van Nederland, Historisch kaartwerk van Nederland
Cassette met een selectie van 24 kaarten uit de periode 1550 - 1977 en een boek over de achtergronden van de verschillende kaarten en de ontwikkeling van de cartografie.
Tarief: 2500 Velehanden punten

 

 

Sjoerd van Geuns, 500 jaar Van Wouklokken in de Utrechtse Domtoren  
In 1504 kreeg de klokkengieter Geryt van Wou van het Utrechtse Domkapittel de opdracht om voor de Domtoren nieuwe klokken te gieten. Van de 250 klokken die Van Wou in zijn leven heeft gegoten zijn er nog zo’n 140 bewaard. Hiervan hanger er 7 in de Utrechtse Domtoren.
Tarief: 900 Velehanden punten

Dvd Monnikenwerk                                                                        
Film over de totstandkoming van de maquette van de Paulusabdij.
Tarief: 1800 Velehanden punten

 

Jos de Meyere, Het grafmonument van Reinoud III van Brederode in de Grote Kerk te Vianen                                          
Het grafmonument van Reinoud III van Brederode en zijn echtgenote Philippotte de la Marck is gemaakt door de Utrechtse beeldhouwer Colyn de Nole in het midden van de 16e eeuw. Het is één van de mooiste grafmonumenten van Nederland.
Tarief: 1800 Velehanden punten
 

 

 

Ellen Tijsinger, De verdwenen bedelarmband 
Jeugdboek wat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog.
Tarief: 1150 Velehanden punten

 

Willem Pauwelussen, Wisseling van de wacht.          
Roman over het einde van de Utrechtse bedrijven Demka en Werkspoor.
Tarief: 350 Velehanden punten