WieWasWie - Bevolkingsregisters

Help mee de bevolkingsregisters van Breda, Rotterdam en Maastricht online beschikbaar te maken! Hoe meer historische bronnen online te vinden zijn, hoe eenvoudiger het is om je familiegeschiedenis uit te pluizen

Current status

  • 340.847 scans
  • 1.632 participants

Project info

Bevolkingsregisters van Breda, Rotterdam en Limburg

Op WieWasWie – hét online platform voor familiegeschiedenis – zoek je eenvoudig je familiegeschiedenis uit dankzij een enorme hoeveelheid historische persoonsgegevens die de Nederlandse archiefinstellingen daar samen aanbieden. WieWasWie deelnemers Stadsarchief Breda, Stadsarchief Rotterdam en Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) hopen in dit project hun bevolkingsregisters digitaal te laten ontsluiten. De gegevens zullen gepubliceerd worden op de websites van de archiefinstellingen zelf én op WieWasWie.

De familie Hustinx-Roberti

Over bevolkingsregisters

Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1849 werd bepaald dat alle Nederlandse steden en gemeenten vanaf 1 januari 1850 bevolkingsregisters aan moesten leggen waarin werd bijgehouden wie er binnen de gemeentegrenzen woonde. Per huishouden en per persoon werden allerhande gegevens vastgelegd, zoals namen, geboorteplaats en –datum, burgerlijke staat, beroep en godsdienst.

Veranderingen (geboorte, overlijden, verhuizingen) in een huishouden werden steeds bijgehouden door gegevens door te strepen of juist bij te schrijven. Daarom kun je via het bevolkingsregister de situatie van een huishouden of persoon over een bepaalde periode volgen en krijg je in één oogopslag een beeld van hun leefomstandigheden. Meer informatie over bevolkingsregisters en de ontwikkeling van de vorm ervan lees je op WieWasWie: https://www.wiewaswie.nl/stambomen-bouwen/wegwijzer-brongebruik/bevolkingsregister/

Stadsarchief Rotterdam

Het Stadsarchief Rotterdam laat de bevolkingsregisters ontsluiten over de periode 1850-1930 van de stad Rotterdam en alle voormalig zelfstandige gemeenten die nu deel uitmaken van de stad. Dat zijn, in alfabetische volgorde: Charlois, Delfshaven, Hillegersberg, Hoogvliet, Katendrecht, Kralingen, Overschie, Pernis, Schiebroek, IJsselmonde.

Veruit de meeste registers zijn van de stad Rotterdam. In totaal zijn het er 760, ongeveer 160.000 scans!

Een gedeelte van de bevolkingsregisters stamt uit dezelfde periode als de gezinskaarten die al online staan. Voor meer informatie daarover, zie http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/rotterdamse-gezinskaarten.

 

Stadsarchief Breda                                

Stadsarchief Breda hoopt met het project Vele Handen de huidige beperkte ontsluiting van de bevolkingsregisters
en gezinskaarten uit de periode 1850-1938 uit te breiden tot een ruimere toegang, waarbij iedere opgenomen persoon onder andere met volledige voornamen, achternaam en geboortedatum wordt vermeld. Op dit moment is er alleen een beperkte toegang op ouders van de gezinnen en op alleenstaanden. 

Voor Breda zijn zowel de bevolkingsregistratie van de gemeente Breda als die van de voorheen zelfstandige gemeenten Ginneken-Bavel, Princenhage en Teteringen opgenomen. De omvang van de bestanden beloopt in totaal zo’n kleine 110 strekkende meter.

Regionaal Historisch Centrum Limburg


Het RHCL koos in 2014 voor de ontsluiting van de bevolkingsregisters uit de periode 1890-1920. In nog geen vier maanden werden deze registers, door de VeleHanden vrijwilligers, ingevoerd en gecontroleerd. Inmiddels kunnen de 127 registers online geraadpleegd worden via de RHCL personenbank en de WieWasWie website.

In navolging van dit succes, koos het RHCL er in 2016 voor om de registers uit de periodes1860-1880 en 1880-1890 te ontsluiten. Deze periodes bestaan uit 89 registers, zo'n 7 meter aan archiefmateriaal en welgeteld 18.551 scans. Ook deze reeks scans is inmiddels volledig ingevoerd en online beschikbaar. Bovendien is onlangs de láátste periode registers, uit 1850-1860, volledig ingevoerd. Ze zullen binnenkort online beschikbaar zijn.

Voor wat, hoort wat!

Hoewel het invoeren via VeleHanden vrijwilligerswerk is, willen we graag wat terugdoen. Per ingevoerde scan verdien je punten, die je tot 21 maart 2022 kunt inwisselen bij het Centraal Bureau voor Genealogie, de beheerder van WieWasWie.

Als je genoeg punten hebt, kun je een coupon aanmaken ter waarde van het benodigde aantal punten. De coupon lever je in bij de instelling die de beloning aanbiedt. Hoe je een coupon aanmaakt, staat stap voor stap omschreven in de invoerinstructies.

Zie voor de beloning -    CBG (WieWasWie)