Zaanse Verpondingsregisters e.a.

Vanaf de 17e eeuw werd belasting op onroerend goed geheven, verponding genoemd. In de zogenoemde verpondingsboeken (ook wel gaarderboeken of gaderboeken genoemd) werd elk jaar genoteerd of de belasting voor het perceel door de eigenaar was voldaan. De Schotboeken zijn vergelijkbaar, alleen bedoeld voor een andere belasting. Beide administraties waren gebaseerd op maatboeken, waarin de oppervlakte van iemands onroerend goed was vastgelegd. Zie het totaal aan deze administratie als de voorloper van het Kadaster!

Current status

  • 26.731 scans
  • 225 participants

Project info

Zaanse verpondingsregisters en maatboeken
Vanaf de 17e eeuw werd belasting op onroerend goed geheven, verponding genoemd. In de zogenoemde verpondingsboeken (ook wel gaarderboeken of gaderboeken genoemd) werd elk jaar genoteerd of de belasting voor het perceel door de eigenaar was voldaan. Daarbij werden de oppervlakten van de percelen en namen van eigenaren genoteerd. De “gaarder der verponding”, dat wil zeggen de persoon die de belasting kwam innen, ging de opeenvolgende percelen langs en noteerde dat in diezelfde volgorde in de verpondingsboeken, met in de kantlijn een verpondingsnummer. De boeken waren gebaseerd op de zogenoemde Maatboeken, oorspronkelijk alleen een index van eigenaren met een opgave van hun hoeveelheid land, in een later stadium werden in de maatboeken ook de diverse belastingbedragen per persoon (waaronder verponding) genoteerd. Zie de verponding en de maatboeken als de voorloper van het Kadaster en de WOZ!

Kijk hier voor meer informatie. 

De verpondingsregisters zijn, zeker in combinatie met transportakten van verkoop van onroerend goed, een heel belangrijke bron bij het doen van onderzoek naar huizen in de 17e en 18e eeuw! Wanneer de namen van Zaanse landeigenaren in de Gouden Eeuw door u doorzoekbaar zijn gemaakt, kan iedereen eenvoudig terugvinden waar in de Zaanstreek diegene onroerend goed bezat.

Wat vragen wij van u?
Wij vragen we u om de namen op de scans over te nemen in de daarvoor bestemde velden. Het is dus een eenvoudig project waarvoor u geen specifieke kennis nodig heeft. Rechts op deze pagina ziet u een "invoerinstructie"; lees die goed!

Op maat
Via uw "Voorkeuren" kunt u de moeilijkheidsgraad aangeven.
Nog niet zo'n doorgewinterde lezer van oude handschriften? Kies optie 1.
Houdt u van een uitdaging? Ga voor optie 2.
 
Wat levert het u op?
Met het beschrijven van deze scans spaart u punten. Per ingevoerde scan ontvangt u twee Vele Handen punten en na controle ontvangt u er nog eens drie. Een controleur ontvangt ook twee punten per gecontroleerde scan. Een onbruikbare scan of een scan waarvoor u geen gegevens invoert levert geen punten op. Als u voldoende VeleHanden punten heeft verzameld kunt u het volgende krijgen:

- Een 3-delige set bannerpennen met een afbeelding van de Westzijderol: 1.000 VeleHanden punten
- Het boek “Canon van de Zaanstreek”: 5.000 VeleHanden punten
- De 2-delige set boeken “Geschiedenis van de Zaanstreek”: 20.000 VeleHanden punten

Heeft u bovenstaande cadeau’s al en desondanks veel punten? Neem contact op via gemeentearchief@zaanstad.nl en informeer naar de mogelijkheden!

Lees op VeleHanden > Berichten::Help > Help hoe u een coupon aanmaakt. Meldt vervolgens via gemeentearchief@zaanstad.nl (t.a.v. Jan) dat u een coupon heeft aangemaakt, met daarbij uw adresgegevens.