Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Current status

  • 140.217 scans
  • 696 participants

Project info

Het Zeeuws Archief

De geschiedenis van Zeeland kun je ontdekken én onderzoeken in het Zeeuws Archief. Het Zeeuws Archief is het Regionale Historische Centrum (RHC) van Zeeland. Het beheert en bewaart de archieven en collecties van Zeeuwse overheden, particulieren en bedrijven. Aangesloten gemeenten zijn de gemeenten Veere, Middelburg, Kapelle, Vlissingen, Terneuzen en Schouwen-Duiveland.

 Zeeuwse bevolkingsregisters 1900 - 1938

Het gaat in dit project om de bevolkingsregisters van 1900 – 1938 van de bij het Zeeuws Archief aangesloten gemeenten. In totaal gaat het om zo’n 140.000 scans. Bij de gemeente Kapelle (met de plaatsen Kapelle en Wemeldinge) en de gemeente Schouwen-Duiveland worden in dit project ook de gegevens vanaf 1810 meegenomen. Bij de gemeente Middelburg zijn de gegevens uit de bevolkingsregisters van 1900 – 1938 al op naam gebracht en worden door dit digitaliseringsproject de scans beschikbaar gesteld.

Elk huishouden werd ingeschreven in een gemeentelijk bevolkingsregister. Naast de namen van de gezinsleden en hun geboortedata en –plaatsen zijn ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven. Bevolkingsregisters zijn een veel geraadpleegde bron bij allerlei onderzoek.

Wat moet er gebeuren?

De gegevens uit de bevolkingsregisters die in de scan te zien zijn, moeten worden ingevoerd in de velden in het programma. Daarna moeten deze gegevens gecontroleerd worden. Je treft in chronologische volgorde van bewoning een opsomming aan van de hoofdbewoner, zijn vrouw, kinderen, inwonend huispersoneel, eventueel inwonende familieleden en andere bewoners. Ook werd per adres van iedere bewoner vastgelegd de voornaam en achternaam, de geboortedatum en geboorteplaats, het beroep, kerkgenootschap, de datum inschrijving en uitschrijving uit de gemeente en eventueel aantekeningen over verhuizingen en overlijden. Binnen dit project worden door vrijwilligers per persoon de volgende gegevens genoteerd:
•                   Achternaam
•                   Tussenvoegsel
•                   Voorna(a)m(en)
•                   Geboorteplaats
•                   Geboortedatum
•                   Beroep
•                   Religie

Vanwege de grote hoeveelheid scans (circa 140.000) wordt dit project in twee tranches aangeboden van beide om en nabij de 70.000 scans. Bij het meewerken aan dit project merk je daar echter weinig van; na de eerste volgt de tweede tranche en voor beide is een gelijke verdeling gemaakt in plaatsen, datering en looptijd. Er zal bij beide tranches afzonderlijk een voorgangsbalkje te zien zijn dat van 0 naar 100% invoer en controle loopt.

Wie kan er meedoen?

In principe kan iedereen meedoen! De teksten zijn over het algemeen goed leesbaar, omdat ze begin vorige eeuw geschreven zijn. Op deze pagina lees je onder ‘doe mee’ de instructies voor het invoeren en de instructies voor het controleren. Deze instructies zijn erg belangrijk, print ze daarom uit en hou ze tijdens het invoeren (en controlern) onder handbereik. Check daarnaast regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht in de instructies. Dit kan naar aanleiding van de controlewerkzaamheden meermaals gebeuren en wordt bijna altijd aangekondigd op het forum.

Wat levert het op?

Dankzij ieders inzet bij dit project komen de gegevens uit de Zeeuwse bevolkingsregisters online beschikbaar voor een groot publiek. De personendatabase Zeeuwen Gezocht wordt verrijkt met nieuwe gegevens en daarmee krijgen de vele genealogische onderzoekers er een rijke, gedigitaliseerde bron bij. Daarnaast bevorderen deze gegevens historisch onderzoek naar de geschiedenis van wonen, werken en leven in Zeeland. Degenen die aan dit project mee doen ontvangen t.z.t. een kleine attentie.

De gegevens komen voor iedereen beschikbaar op www.zeeuwengezocht.nl, www.zeeuwsarchief.nl en www.archieven.nl.

Vragen?

In het forum op deze pagina helpen we elkaar op weg, inspireren we elkaar en voorzien we elkaar van tips. Via het forum is het ook mogelijk om vragen te stellen aan de projectbeheerder Daniël Obbink van het Zeeuws Archief.