Geboeid door boeven! Inschrijfboeken van Brabantse Huizen van Bewaring 19e eeuw

Van kruimeldief tot moordenaar, van wanbetaler tot vechtjas, je komt ze allemaal tegen in onze archieven. Duik mee in de zelfkant van ons Brabant!

Stand van zaken

 • 65.204 scans
 • 419 deelnemers

 • 56.703
  • 13% Onbruikbaar
  • 87% Dubbel ingevoerd
  • 87% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 56.703
  • 13% Onbruikbaar
  • 87% Dubbel ingevoerd
  • 87% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%
Christian van der Ven (BHIC)

Christian van der Ven (BHIC)

Beste wensen en flinke straffen

Dag allemaal,

De kerststol tot de finale kruimel opgegeten en de laatste oliebol niet laten verpieteren in het vet... Mooi! Iedereen dan allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar toegewenst! :-)

Nog luttele procenten en dan zit dit project erop. Op zaterdag 4 februari organiseert het BHIC daarom een eindfeest voor alle deelnemers. Je kunt hier meer lezen over het programma en je opgeven. Als je nog punten over hebt, dan kun je bovendien nog een mooi boek bestellen.

Een van de lezingen tijdens ons slotfeest op 4 februari gaat over criminaliteit door de eeuwen heen. De spreker, Erik-Jan Broers, stuurde ons een beschrijving van zijn verhaal, om je extra aan te sporen aan te melden. Doen hoor! We zien naar je uit.

Wij houden ons in dit boevenproject veelal met de 19e-eeuwse en deels 20e-eeuwse criminaliteit tegen. De straffen die we daarin tegenkomen vinden we doorgaans al erg zwaar. En in de eeuwen daarvoor moet het nog veel erger zijn geweest, denken we daar nog vaak bij. Maar in zijn presentatie zal Erik-Jan laten zien dat dit echt niet altijd zo was...

Erik-Jan daarover: "Het eerste wetboek van strafrecht van ons land, het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland van 1809, is de geschiedenis ingegaan als wetboek met een gematigd, humaan strafstelsel. Veel van de hervormingsvoorstellen van de Italiaanse strafrechtsjurist Cesare Beccaria, auteur van het traktaat Dei delitti e delle pene (“Over misdaden en straffen”, 1764) waren namelijk in dit wetboek verwerkt. In de strafrechtshistorische literatuur wordt dit eerste nationale wetboek dan ook aangemerkt als een grote stap voorwaarts in vergelijking tot het strafrecht van de eeuwen daarvoor.

Beziet men evenwel de strafrechtspraktijk uit de eeuwen die onmiddellijk aan het Crimineel Wetboek zijn voorafgaan, dan blijkt dat die praktijk toch veel minder willekeurig en wreed is geweest dan men veelal aanneemt. Vooral met betrekking tot dood- en lijfstraffen stelde de strafrechter zich zeer terughoudend op. En indien hij toch ertoe overging een delinquent aan den lijve te laten straffen, dan koos hij in de regel voor een relatief milde executievorm.

In mijn lezing zal deze relatief gematigde strafrechtspraktijk aanschouwelijk worden gemaakt aan de hand van strafprocessen die in de zeventiende en achttiende eeuw hebben gediend ter zake van uiteenlopende delicten, variërend van moord en brandstichting tot incest, landloperij en oplichting."

Kortom: kom horen over criminaliteit door de eeuwen heen! En mee vieren dat dit project succesvol is afgerond... Tot dan!

 • Christian van der Ven (BHIC)

  Christian van der Ven (BHIC)

  Er is nu ook meer informatie bekend over de tweede lezing, die gegeven zal worden door Willem-Jan Verlinden:

  In zijn lezing zullen de zussen Van Gogh en hun liefde voor Brabant centraal staan. Vanwege de locatie en de aanleiding van de bijeenkomst wil hij ook graag stil staan bij de basis van een boek als dit, namelijk het doen van archiefonderzoek en het betrekken van verschillende soorten bronnen in je uiteindelijke verhaal.

  Willem-Jan geeft met zijn verhaal een beeld van de keuzes en de mogelijkheden die de drie jonge Van Gogh-vrouwen werden geboden, afgezet tegen wat het levenslot daarnaast voor hen in petto had. Hoe werden de kinderen Van Gogh Brabander in één generatie? Een deel van het antwoord op die vraag is vlakbij te vinden: in Helvoirt, in Nuenen, maar ook in bijvoorbeeld Breda.

  Aanmelden voor 4 februari kan nog steeds.