Bredase notarissen 1843-1905

Stadsarchief Breda heeft de repertoria gescand van notarissen die in de periode 1843 – 1905 in Breda gevestigd waren. Help jij mee om deze belangrijke bronnen digitaal doorzoekbaar te maken?

Stand van zaken

 • 3.501 scans
 • 212 deelnemers

 • 3.295
  • 5.9% Onbruikbaar
  • 94.1% Dubbel ingevoerd
  • 94.1% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 3.295
  • 5.9% Onbruikbaar
  • 94.1% Dubbel ingevoerd
  • 94.1% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%

Project info

 
Mieke Stadsarchief Breda

Mieke Stadsarchief Breda

Invoer bijna voltooid

Beste deelnemers,

Wat de invoer betreft, staan we nu op 99,8%. Er zijn nog enkele aktes waarmee iemand bezig is én er komen soms wat aktes bij, die opnieuw opengesteld worden vanwege onvolkomenheden in de eerste invoer. De controle gaat bovendien nog wel even door en na de controle zijn er ook nog een aantal stappen te nemen. We gaan in ieder geval onze best doen om de door jullie ingevoerde gegevens zo snel mogelijk toe te kunnen voegen aan onze genealogisch bronnen.

Hartelijk dank voor jullie geweldige inzet!

 • Ada Smits

  Ada Smits

  Graag gedaan Mieke, ik zal in de gaten houden of er scans zijn. Het project was leuk en zeer wetenswaardig om aan mee te werken.

  Groet,

  Ada Smits

 • Suzanne Knibbeler-Costima

  Suzanne Knibbeler-Costima

  Mieke, graag gedaan.

  Breda, mijn geboorte stad met vele herkenbare namen, evenals die van mijn voorouders en de voorouders van mijn man.