HISGIS Nederlandse steden 1832

Help de Fryske Akademy en erfgoedinstellingen in Den Bosch, Maastricht, Hoorn, Leiden en andere steden met het indexeren van de oudste perceelregisters op eigenaarsnaam, perceelgrootte en waarde zodat ze na koppeling met de gedigitaliseerde kaarten op www.hisgis.nl geraadpleegd kunnen worden.

Stand van zaken

 • 5.000 scans
 • 227 deelnemers

 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Ingevoerd 97.5%
 • 4.840
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 96.8% Ingevoerd
  • 96.8% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 97.4%
Meedoen aan dit project
Johan Feikens (projectleider HISGIS)

Johan Feikens (projectleider HISGIS)

Uitnodiging HISGIS Drenthe 22 mei a.s. Drent Archief

Graag nodig ik u uit voor de officiële presentatie van HISGIS Drenthe op zondagmiddag 22 mei in het Drents Archief.

Het Drents Archief en de Fryske Akademy hebben de afgelopen jaren samengewerkt om het oudste kadaster van Drenthe te ontsluiten en het op internet per perceel en eigenaar doorzoekbaar te maken. Die gegevens kunnen als basis dienen voor onderzoek naar de ruimtelijke ordening, landschapsgeschiedenis en bewoningsgeschiedenis van stad, dorp en land.
Vele vrijwilligers hebben aan dit project meegewerkt via de site van Vele Handen. Onlangs zijn alle ingevoerde gegevens gekoppeld en beschikbaar gekomen in HISGIS.

Wat is HISGIS?
HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn.

Programma

13.45 uur


Ontvangst in de Laarwoudzaal van het Drents Archief, Brink 4, ingang Museumlaantje, 9401 HS  Assen.

14.00 uur


Welkom en korte introductie door Douwe Huizing, directeur Drents Archief

14.05 uur


Officiële ingebruikname van HISGIS Drenthe door Hans Mol, projectleider HISGIS van De Fryske Akademy.

14.10 uur


Toelichting door Johan Feikens, coördinator HISGIS van De Fryske Akademy, op de opzet en totstandkoming van HISGIS Drenthe.

14.30 uur


Voordracht door Hans Mol over ‘Zomaar een onderzoeksperspectief: parochiegrenzen, patrocinia en de vroegste kerken van Drenthe en Noordwest-Overijssel’.

15.00 uur


Afsluiting met een drankje in de Laarwoudzaal. In de Digilounge is gelegenheid om zelf in HISGIS Drenthe te zoeken


Ik hoop u op de 22ste te kunnen begroeten. Wilt u ons vóór 17 mei laten weten of wij op uw komst mogen rekenen? U kunt zich aanmelden via info@drentsarchief.nl of 0592 313523.Met vriendelijke groet,

Douwe Huizing

Directeur Drents Archief