AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 922 deelnemers

 • 252.454
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 79.6% Dubbel ingevoerd
  • 79.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 82.9%
 • 252.339
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 79.6% Dubbel ingevoerd
  • 79.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82.8%
Meedoen aan dit project
Anneke Talens (Noardeast-Fryslân)

Anneke Talens (Noardeast-Fryslân)

2015; Bevolkingsregisters Kollumerland c.a. online beschikbaar op Alle Friezen

Laatst bijgewerkt op: 

Vanaf donderdag 12 februari 2015 zijn de bevolkingsregisters online beschikbaar en doorzoekbaar op Alle Friezen.
De ruim 16.000 scans van de gemeente Kollumerland c.a. zijn allemaal ingevoerd en gecontroleerd in een korte tijd van ongeveer 9 maanden. Het gaat om de bevolkingsregisters en de dienstbodenregisters van 1860 tot 1920 en de gezinskaarten tot en met 1937.
Dit betekent dat nu gezocht kan worden op ruim 100.000 namen uit de gemeente Kollumerland c.a. Een uitbreiding van de digitale dienstverlening voor de genealogische onderzoeker.
Deelnemers, heel erg bedankt voor het vele werk om de bevolkingsgegevens online te krijgen.