Alumni KABK

Namen van alumni van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, te Den Haag

Stand van zaken

 • 42.766 scans
 • 328 deelnemers

 • 32.682
  • 23.6% Onbruikbaar
  • 76.4% Dubbel ingevoerd
  • 76.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 32.682
  • 23.6% Onbruikbaar
  • 76.4% Dubbel ingevoerd
  • 76.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Ferry Rooymans

Ferry Rooymans

Uitnodiging feestelijke afsluiting KABK-alumni-project

Laatst bijgewerkt op: 

Met een magistrale eindspirt - waarin in tien dagen tijd een kleine 3000 scans werden weggewerkt - werd vanochtend het KABK-alumni-project afgemaakt. Net binnen een jaar - startdatum was 26 november 2012 - zijn 32.685 scans van 19e eeuwse leerlingenregisters en 20e eeuwse leerlingenkaarten geindexeerd.

In totaal werkten 198 vrijwilligers gedurende het jaar mee aan het project. Natuurlijk is elke bijdrage, hoe klein ook, even welkom om het project gaande te houden. Toch had dit project niet zo kunnen slagen zonder de vaste kern van 20-25 deelnemers, die gedurende het jaar zich vormde en op wie het project ging drijven. Dat een van de controleurs zich daarbij tot kampioene van de invoer-controle ontwikkelde (totaal 17.934 scans!!!), en in haar eentje dus meer dan de helft van de scans voor haar rekening nam, mag niet onvermeld blijven. Een projectleider kan alleen maar hopen op zoiets: het geeft grote continuiteit en stabiliteit aan (de voortgang van) het werk. Maar ook de scores van anderen uit deze club van getrouwen logen er niet om: minder dan 1000 ingevoerde of gecontroleerde scans kwamen hier niet voor. Hulde voor zo veel inzet, trouw en betrokkenheid bij het project (en bij elkaar) van deze groep deelnemers.

De geindexeerde scans vormen nu de basis voor een - binnenkort te publiceren - Kabk-(historische)alumni-database. Daarin kunnen straks de namen van allen die ooit aan de Academie studeerden vanaf 1814-1992 worden gevonden. In de toekomst moeten daar nog de namen van de tekenaars (ong. 1000) uit de vroegste geschiedenis van de Academie (1682-1814) en van alle leraren aan worden toegevoegd. In totaal zullen dat zo'n 30.000-40.000 personen zijn.

Het werk aan het project heeft tevens een indrukwekkende lijst van beroemde 19e en 20e eeuwse kunstenaars opgeleverd. Een deel daarvan werd reeds op de Velehanden-site gepubliceerd in 20 Hall-of-Fame-afleveringen. Tevens werd in het verlengde hiervan op initiatief van een van de deelnemers op het Forum door de deelnemers melding gemaakt van interessante oud-leerlingen uit de 20e eeuw (111 in totaal). Met al deze resulaten van eerste research kan de Academie straks een definitieve Hall of Fame van haar alumni gaan (laten) samenstellen.

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten was de eerste niet-archief-instelling die zich meldde met een project op Velehanden. De Academie - de oudste nog werkzame in Nederland en een van de oudste van de wereld - is ook de eerste kunstacademie in Nederland die haar (historische) alumni digitaal gaat publiceren. Zij maakt op deze manier haar alumni-archief gemakkelijk toegankelijk voor iedere geinteresseerde: van oud-leerlingen en genealogie-beoefenaars tot kunsthistorici en andere wetenschappers.