Officiersboekjes Nationaal Militair Museum 1811-1940

Help het Nationaal Militair Museum (NMM) bij het toegankelijk maken van honderden officiersnamen met informatie over hun rang, loopbaan, regiment en aanstellingsdatum uit de officiersboekjes uit de periode van 1810-1940

Stand van zaken

 • 54.202 scans
 • 335 deelnemers

 • 40.627
  • 17.8% Onbruikbaar
  • 75% Dubbel ingevoerd
  • 74.9% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 92.8%
 • 40.612
  • 17.8% Onbruikbaar
  • 75% Dubbel ingevoerd
  • 74.9% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 92.7%
Meedoen aan dit project
Annet Ruseler (Nationaal Militair Museum)

Annet Ruseler (Nationaal Militair Museum)

Invoerder en controleur Carel Vis vertelt...(3)

Het zal de invoerders wel zijn opgevallen, dat er behalve de bekende militaire rangen ook nog sprake was van functies en klassen. Naast kolonels, kapiteins, luitenants, etc. kom je ook de functies van kwartiermeesters, officieren van gezondheid, magazijn-meesters, paardenartsen, etc. tegen.

Op sommige scans vind je als paginatitel alleen maar vermeld: tweede klasse. In veel gevallen gaat het dan om een van de genoemde functies.

Voorbeeld:

Eerste Apotheker Majoor

Militaire Apotheker 1ste Klasse Kapitein

Militaire Apotheker 2de Klasse 1ste Luitenant

Militaire Apotheker 3de Klasse 2de Luitenant

Vooral de Militaire Administratie muntte uit in de hoeveelheid van rangen en standen: van een Hoofd-Intendant (Generaal-Majoor) tot en met een Aspirant-Intendant (Tweede Luitenant-Kwartiermeester) en een A.v.K. (Administrateur van Kleeding en Wapening 2e Luit.). Daartussendoor vind je nog eens 10 variaties!

Staat de hele rangaanduiding boven een rij officieren (bijvoorbeeld “Officier van Gezondheid der derde klasse (Tweede Luitenant”) dan kan deze helemaal in één veld (Rang Kapitaal) worden gezet, dus niet gesplitst over twee velden.

Carel