Missing Links

Koppelen van gegevens en afbeeldingen van genealogische bronnen uit Leiden en omgeving

Stand van zaken

 • 129.290 scans
 • 858 deelnemers

 • 115.394
  • 6.8% Onbruikbaar
  • 89.3% Dubbel ingevoerd
  • 89.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 96.1%
 • 115.394
  • 6.8% Onbruikbaar
  • 89.3% Dubbel ingevoerd
  • 89.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 96%
Cor de Graaf (ELO)

Cor de Graaf (ELO)

Einde Project

Het project Missing Links van Erfgoed Leiden zal binnenkort zijn afgelopen. Op dit moment is nog slechts een handjevol vrijwilligers bezig om te koppelen. Dat zal grotendeels te maken hebben met de moeilijkheidsgraad van de nog resterende scans. We hebben dan ook besloten om achter de schermen de resterende scans te gaan koppelen en het percentage kunstmatig op 100% te zetten. Wat betekent dat voor de koppelaars die nu nog bezig zijn. In principe niets. We zetten weliswaar het percentage op 100%, maar er staan nog steeds scans klaar voor de echte die-hards die door willen gaan. In januari 2014 komen we met een nieuw project, namelijk indiceren van het oud-notarieel archief (waarna een derde project zal starten: koppelen van de index en de afbeeldingen van het Oud Notarieel Archief).

 • Suzanne Knibbeler-Costima

  Suzanne Knibbeler-Costima

  Goede morgen Cor,

  Allereerst de beste wensen voor 2014.

  Het nieuwe project zal weer een mooie uitdaging worden.

   

  Groetjes Suzanne en Lodewijk

 • Gerda Wiegers-Colijn

  Gerda Wiegers-Colijn

  Graag wil ik een tip geven om toch zo veel mogelijk de acte te registreren.

  HET is echt niet moeilijk, als je naast de acte's van Missing Links de website

  www.leidenarchief.nl op roept en de datum van de te registreren acte's!

   

  Hier vindt je al snel de vertaling van de namen die voor ons onleesbaar zijn!!!!!

   

  Hopenlijk kan dit ook een uitdaging zijn om alsnog snel de laatste scans weg

  te werken!

  Gerda