In actie voor het christelijk onderwijs! Project Volkspetitionnement 1878

In 1878 zetten ruim 300.000 protestantse en 160.000 katholieke Nederlanders hun handtekening onder een verzoekschrift om ruimte te houden voor het bijzondere, christelijke, onderwijs. Nu, bijna 140 jaar later, onderzoeken historici van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Radboud Universiteit te Nijmegen de lijsten met ondertekenaars.

Stand van zaken

 • 14.322 scans
 • 284 deelnemers

 • 11.263
  • 12.4% Onbruikbaar
  • 78.6% Dubbel ingevoerd
  • 78.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 91%
 • 11.263
  • 12.4% Onbruikbaar
  • 78.6% Dubbel ingevoerd
  • 78.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 90.9%
Meedoen aan dit project
Koos-jan (VU)

Koos-jan (VU)

Belangrijke mededeling voor iedereen: nieuwe scans en projectwebsite

Laatst bijgewerkt op: 

Beste invoerders en controleurs in het project Volkspetitionnement 1878,

Vanaf vandaag, 30 juni 2017, voegt het projectteam een nieuw deel toe aan het bronmateriaal. We hebben in de afgelopen tijd de protestantse handtekeningenlijsten van het Volkspetitionnement 1878 gedigitaliseerd, deze zijn voor een deel (zo’n 50%) te raadplegen en doorzoeken via www.vp1878.nl. We hopen in de komende tijd deze website verder te vullen met data uit VeleHanden.


Vanaf vandaag starten we met de invoer van de katholieke lijsten met handtekeningen, die in dezelfde zomer van 1878 door katholieke Nederlanders zijn verzameld. Het betreft, net als de protestantse lijsten, een adres die aan Koning Willem III zijn verstuurd om de nieuwe Wet op het Lager Onderwijs niét te ondertekenen. Meer over de historische achtergrond treft u aan op de pagina Project Info. Deze zal binnenkort ook worden gewijzigd met meer achtergrondinformatie over het katholieke initiatief.
Enkele belangrijke opmerkingen betreffende de nieuwe scans:


1. Er zijn enkele nieuwe series toegevoegd, die hebben een eigen voorkeur gekregen via het scherm voorkeuren. De voorkeur bevat (katholiek) in de beschrijving. De (protestants) scans zijn natuurlijk allemaal al ingevoerd. U kunt dus weer volop invoeren.
2. De katholieke scans hebben een andere indeling van de bladzijde. Het zijn nu altijd twee bladen aaneen gescand. Let dus goed op dat u héél de pagina invoert!
3. Werk altijd in kolommen, linksboven beginnen, kolom naar beneden afwerken en dan pas één kolom naar rechts van boven naar beneden afwerken. Dus werkrichting is van boven naar beneden en NIET van links naar rechts in rijen.
4. Omdat de katholieken niet het aantal schoolgaande kinderen heeft vermeld, is dit veld verdwenen in de nieuwe invoervelden.
5. Sommige scans zijn soms minder goed leesbaar. Dit komt omdat de katholieke bladen van wat minder goede kwaliteit zijn, wat wellicht iets zegt over de manier van organisatie van de petities. U kunt als u de scan niet goed kunt lezen de knop Contrast gebruiken (onderste knopje in linker balk met icoontjes, half gevuld rondje) Hiermee kunt u het contrast hoger zetten, en de helderheid lager. Dat zorgt voor een veel beter leesbare scan.
6. Door het toevoegen van de nieuwe scans zijn vanaf vandaag de statistieken gewijzigd. Dit komt omdat het totaal aantal in te voeren scans bijna is verdubbeld. Er is dus géén data verloren gegaan, we werken gewoon weer gestaag richting 100%.
7. In de nieuwe invoerinstructie staan bovenstaande punten ook vermeld.

Wij hopen weer op een geslaagde invoer van de nieuwe scans en wensen u veel plezier en succes met het invoeren. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Met hartelijke groet,

Namens het Projectteam VP1878,

Koos-jan de Jager

 • Peter de Mos

  Peter de Mos

  Ik mis nog de protestantse handtekeningen van Naaldwijk. Ik heb een fotoscan van een deel van het petitionnement uit 1878.