Wonen op Walcheren, vervolg Bevolkingsregisters 1812-1900

Help het Zeeuws Archief met het indexeren van de bevolkingsregisters van Walcheren (1826-1900). Wie woonden er? En wat deden de eilandbewoners voor de kost?

Stand van zaken

 • 26.960 scans
 • 323 deelnemers

 • 23.013
  • 14.6% Onbruikbaar
  • 85.4% Dubbel ingevoerd
  • 85.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 23.013
  • 14.6% Onbruikbaar
  • 85.4% Dubbel ingevoerd
  • 85.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
Daniel Obbink

Daniel Obbink

Invoer en controle-instructies gewijzigd

Naar aanleiding van de bevindingen van de controleurs zijn de invoer- en controle-instructies op een aamtal punten gewijzigd. Belangrijkste punt is dat bij een ontbrekende datum '####' moet worden ingevoerd. Dit was in de vorige instructie niet duidelijk. Lees om weer helemaal bij te zijn de instructies nogmaals goed door.

 • Sonja Maas

  Sonja Maas

  Het volgende punt is me niet duidelijk:

  Alles wordt letterlijk overgenomen, ook als de tekst onjuist of onjuist gespeld is. Dit geldt in de eerste plaats bij voor- en achternamen, maar ook bij de spelwijze van straat- en plaatsnamen. Deze kunnen ouderwets gespeld (bijvoorbeeld ‘Vlissingsche Straat’) of zijn afgekort (bijvoorbeeld ‘KKKe’ voor ‘Koudekerke’). Zowel de oude spelwijze als de afkorting worden letterlijk overgenomen.

  Gebruik behalve ‘@’ en ‘#’ geen andere tekens zoals ‘&’ bij O. & W. Souburg, maar schrijf in dit geval de plaatsnaam voluit: ‘Oost en West Souburg’.

  Wat is nu precies de bedoeling?

  O. & W. zou dan toch O. en W. moeten worden?

 • dac

  dac

  Volgens mij moet je in dit voorbeeld inderdaad  O. en W. Souburg invoeren.

  Eventueel is hier sprake van een vergissing.........

 • Daniel Obbink

  Daniel Obbink

  O. & W. Souburg moet inderdaad O. en W. Souburg worden. Lastig, maar de & is niet wenselijk in de database te uploaden gegevens. Het lijkt dus misschien een afwijking van de regel 'neem afkortingen over'.

 • dac

  dac

  Daniel, wil je dit nog even wijzigen/aanpassen in de invoerinstructie?

 • Daniel Obbink

  Daniel Obbink

  Het is gewijzigd. Ik zet vanaf nu ook in de structies van welke datum de laatste wijziging dateert, om het onderscheid met verouderde exemplaren goed te kunnen maken.