Alle Amsterdamse Akten

Miljoenen akten liggen nog begraven in het archief van de Amsterdamse Notarissen. Ga mee op ontdekkingstocht en help de geschiedenis van Amsterdam herschrijven!

Stand van zaken

 • 56/733 notaris
 • 814 deelnemers

 • 56
  Notaris7.6%
 • 367.084
  • 0% Onbruikbaar
  • 35.1% Ingevoerd
  • 25.7% Gecontroleerd
  Ingevoerd 35.1%
 • 269.203
  • 0% Onbruikbaar
  • 35.1% Ingevoerd
  • 25.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 25.7%
Meedoen aan dit project
Ellen Ruijter

Ellen Ruijter

De Pastoor en de Papegaaij

 JAN ARDINOIS 1719-1765 - 1 - Beginner - 9120 - (1734-1734) - NOTA00809000468

In november 1734 wordt bij notaris Ardinois een contract opgesteld (aangepast feitelijk) tussen pastoor Petrus Top van de Roomsch Catholijke kerck, van ouds genaamd de hooijwage en nu de Papegaaij en de heren bezorgers van 't Roomsch Catholijke oude arm comptoir.

Op verzoek van de pastoor willen genoemde heren wel wat verandering in het contract, opgesteld voor notaris Nicolaas Sonmans (hier Sonnemans genoemd), maken.

De pastoor betaalt jaarlijks 1100 guldens voor het gebruik van de kerk, en wel de gehele kerk mitsgaders het voorhuijs dat apart verhuurd is.


Om de pastoor te soulageeren (mooi woord voor verlichten, troosten) nemen genoemde heren een deel van de huur over (het voorhuis als ik het goed begrijp). Reparatien van de kerk en agterhuijs blijven ten laste van de pastoor, die het aanneemd te bewoonen zoals het is, zonder ooijt wegens zijn outheijd eenige actie van afkeuring te moogen maken.

Oudheid van de kerk, neem ik aan. Wat zou dit betekenen?

 • BMH

  BMH

  Laatst bijgewerkt op: 

  Hé, die had ik maanden geleden ook! zie tips 3 nov., maar zonder de originele tekst.